fő tartalom

Baráthné Süki Jolán

Baráthné Süki Jolán 1982-ben a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerezte meg diplomáját könyvtáros és történelem szakos általános iskolai tanárként.

38 éves pedagógiai tapasztalatát három intézményben gyűjtötte össze.

Pályáját Perkátán kezdte 1982-ben magyar és történelem tanárként. Egy év elteltével mostani intézményébe került, a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolába, - akkori nevén Római Városrészi II. sz. Általános Iskolába - ahol már iskola könyvtárosi feladatokat is ellátott. 1997-ben új közegben próbálta ki magát, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában helyezkedett el, szintén történelem-tanárként és iskolai könyvtárosként. Három év után visszatért a Gárdonyi Géza Általános Iskolába, ahol azóta egyhuzamban dolgozik. Jelenleg osztályfőnök, történelem- és erkölcstan tanár, iskolai könyvtáros és a humán szakmai munkaközösségünk vezetője.

Tanfolyamok és továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse faladatát. 2000-ben közoktatás-vezetői végzettséget szerzett. 2016-ban minősítő eljárásban portfóliót írt és a szakértők a Pedagógus II. fokozatba sorolták.

Munkáját évtizedek óta nagy odaadással és lelkiismeretesen végzi. Kimagasló osztályfőnöki munkát végez. Az évek alatt aktívan szerepet vállalt a diákönkormányzat munkájában is, több éven át patronálta a szervezetet. Rendszeresen szervez iskolai rendezvényeket, kulturális és szabadidős programokat, versenyeket. Tanulói kimagasló eredménnyel végeztek több ízben is a területi Vöröskeresztes vetélkedőkön.

Elhivatottan kapcsolódik be az iskolai életbe; a szabadidős tevékenységek tervezésébe, szervezésébe és koordinálásába. Év végi gálaműsorok, mesejátékok betanításával, iskolai ünnepélyek és ballagások megszervezésével formálja a közösséget.

A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a gyerekekkel szemben támasztott igényesség jellemezi. Arra törekszik, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését. Nagy hangsúlyt fektet a lemaradó diákok felzárkóztatására és a tehetségek felkarolására is. Folyamatosan fejleszti a gyengébbeket, segíti a rászorultakat. Osztályfőnöki munkáját dicséri, hogy összetartó közösséget formál. Tanulói jól neveltek, magatartásukon látható a következetes nevelői hatás.

Barátságos, nyugodt és kiegyensúlyozott személyisége példamutató a kollégái és a tanítványai számára is. Szakmaisága és embersége példaértékű. Munkatársaival harmonikus kapcsolatot ápol, mindig készen áll az együttműködésre. Követendő mintát mutat kollégáinak szakmai felkészültségével, következetességével. Lényeglátásával, szervezőkészségével mindig megtalálta a felmerülő gondok, problémák megoldását.

A szülők is szeretettel és bizalommal fordulnak felé, mert érzik, hogy szakmailag és emberileg is a legjobbat nyújtja gyermeküknek.

Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezte és szervezi meg napjainkban is.

Dr. Baráthné Süki Jolán Éva a tanári pályán eltöltött 40 év után idén nyáron nyugállományba vonul. Szakmai és emberi nagysága révén nagy űrt fog maga után hagyni.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.