fő tartalom

Barcsik Elza

Barcsik Elza 1980-ban végzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, ahol diplomáját alapfokú könyvtárosi képesítéssel kiegészítve szerezte meg. 1981-től Dunaújváros óvodapedagógusa. A Béke városrészben kezdett dolgozni a Napsugár óvodában 2016-ig, majd átkerült a Duna-parti Tagóvodába. Pedagógiai munkájában olyan módszertani kultúrát képviselt, amellyel differenciáltan szolgálta mind a gyerekek, mind a kollégák szakmai személyiségének kiteljesedését.1983-ban Művelődéspolitikai továbbképző tanfolyamon vett részt.

A népmese, a népszokásokkal való szoros kapcsolata már fiatalon megmutatkozott, 1999-ben a Magyar Művelő­dési Intézet által szervezett Népi játszóházi foglalkozásvezető, felsőfokú szaktanfolyamot végzett jeles minősí­téssel, munkájában rendkívül kifejezően jelenik meg a magyar nép múltjának, gyökereinek, hagyományinak őrzése.

200l -ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán drámapedagógusi oklevéllel bizonyította elkötelezettségét a ha­gyományőrzés és annak átadása terén. Munkája során rendszeresen és magas színvonalon kivitelezett drámapedagógiai foglalkozásokat tartott a nagy­csoportos korú óvodásainak, valamint szervezett bemutatókat, segítette kollégáit ötleteivel, tapasztalataival, szakmai tudásával. A különböző társadalmi rétegekből érkező gyermekeket érintő szociális problémákat eredményesen kezelte, az esélyteremtést és befogadást képviselve. Mindig is érzékeny volt a mások megsegítésére, támogatására. Lehetőségei szerint minden esetben megoldást keresett az érdemi segítségre. Óvodásait is hasonló elfogadásra, empátiára nevelte pályája során.

  • Frissítve: 2021. június 10.
  • Létrehozva: 2021. június 10.