fő tartalom

Buruncz Márta

Buruncz Márta pedagógusi munkáját Mezőszilason kezdte, ahol kilenc évig dolgozott. Hat évig képesítés nélküli napközis nevelőként, később szakos tanárként. 1982-ben került a Római Városrészi II. számú Általános Iskolába. Itt kezdetben napközi otthonos nevelő volt, később biológiát és technikát, illetve háztartási alapismereteket tanított. A magyar szak megszerzése után magyar nyelv és irodalmat tanított a felső tagozaton. 1980-ban biológia szakon végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán 2000-ben magyar nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, ahol a tantárgyi tudását gyarapította.

Több mint 40 éve a Gárdonyi Géza Általános Iskolának egyik meghatározó pedagógusa. Munkáját évtizedek óta lankadatlan energiával, nagy odaadással és lelkesedéssel végzi. Határozott egyénisége, példamutató tanítványai számára. Innovatív személyiség, aki fogékony az új iránt. Az iskola arculatának, értékeinek kialakításában és hagyományainak megtartásában nagy szerepet vállalt. Osztály-és iskolai szinten évtizedek óta szervez táborokat, túrákat, színházlátogatásokat. Közösségfejlesztő tevékenységét DÖK-patronáló nevelőként is hosszú éveken át bizonyította.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű hivatástudata, és lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet Buruncz Márta pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2019. június 12.
  • Létrehozva: 2019. június 12.