fő tartalom

Bursa Hungarica

Bursa HungaricaKét típusú ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatásban tanuló, vagy felvételi előtt álló diákok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer részeként. A Bursa Hungarica célja az esélyteremtés, hogy a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára rendszeres anyagi segítséget nyújtson, illetve a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé váljon a felsőoktatásban való részvétel. Jelentkezési határidő: 2023. november 7.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, ezek közül az egyik az önkormányzat által nyújtott támogatás, amelynek minimum összege: 5000 Ft/fő/hó.

Az ösztöndíjnak két típusa van:

  • "A" típus a felsőoktatásban tanulóknak: időtartama 10 hónap, ami két egymást követő tanulmányi félévet foglal magában.
  • "B" típus a felvételi előtt állóknak: időtartama háromszor 10 hónap, ami hat egymást követő tanulmányi félévet foglal magában.

Kik pályázhatnak az "A" típusú Bursa Hungarica-ra?

Az "A" típusú ösztöndíjra azok a dunaújvárosi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra azok is pályázhatnak, akik 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét kezdik meg. Amennyiben 2024 őszén a pályázó már nem lesz hallgató, ebben az esetben a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok is, akiknek a hallgatói jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel, viszont a 2023/2024. tanév második félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik majd.

Kik pályázhatnak az "B" típusú Bursa Hungarica-ra?

A "B" típusú ösztöndíjra azok a dunaújvárosi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges itt: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

  • Frissítve: 2023. november 8.
  • Létrehozva: 2017. október 26.