fő tartalom

A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Kft., Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 337 723 387 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén található 2x1 forgalmi sáv kialakítású Rév út, valamint Ruhagyári út fejlesztését és megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A projekt a Dunaújvárosi utak felújítását célzó integrált területi program részeként valósul meg, és közvetlenül kapcsolódik a Magyar út, Szigony út felújítását biztosító TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekthez. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, és hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű állami és önkormányzati útszakaszok Dunaújváros belterületén találhatók. Felújításra kerül:

 • 51316. j. Dunaújváros komphoz vezető út (Rév út) 0+000-0+164,42 km szakasza, teljes hosszban.
 • Ruhagyári út 0+000-0+585,41 km szakasza, a közforgalmú kikötő kapujáig vezető szakasz teljes hosszban. Az útfelújítás e projekt keretében mindösszesen 750 méter útszakaszt érint.

A projekt várható eredményei:

 • Megvalósul az érintett belterületi utak, csomópontok fejlesztése, felújítása: belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Javul a gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak, közúti csomópontok minősége, ami segíti a helyi gazdaság fejlődését, és javítja a munkaerő mobilitását
 • A projekt során elkészülnek az útfelújításhoz kapcsolódóan szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek - pl.: közművek - korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése
 • Megvalósulnak a szükséges forgalomtechnikai fejlesztések (műtárgyépítés és felújítás)
 • Elvégzésre kerülnek a zöldterület-építési, átalakítási munkák a fejlesztéssel érintett útszakaszok helyrajzi számai szerinti ingatlanokon
 • Megtörténik az autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése
 • Elkészülnek a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: biztonsági elemek felújítása, csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése; lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás felújítása, kiépítése, közlekedésbiztonság korszerűsítése az utak nyomvonala mentén
 • Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

A fejlesztés az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesíti. A projekt klímakockázatokat nem hordoz.

 • Frissítve: 2023. december 18.
 • Létrehozva: 2019. augusztus 5.