Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság ülései 2020.