fő tartalom

Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése

Projekt adatok:

  • Projekt címe: Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001
  • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Szerződött támogatás összege: 1 100 000 000
  • A támogatás mértéke: 100%
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, teljes körű felújítása, valamint ezzel egyidőben az integrált Hétszínvirág Bölcsőde épületének korszerűsítése.

A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására. A projekt eredményeként a városban élő, családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődéink férőhely bővítése valósul meg, ezzel biztosítva, annak lehetőségét, hogy a bölcsődei alapszolgáltatás a szülő/szülők kérésére azonnal elérhető legyen az adott nevelési-gondozási év minden napján

Másodlagos cél a kisgyermeket nevelő munkavállalók támogatása, a családok segítése, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, fejlesztése, korai habilitációja, rehabilitációja. A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására.

A projektben érintett intézmények:

Zengő-Bongó Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Bólyai János utca 2.

A Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, az épület teljes körű felújítása. Az új férőhelyek kialakítása érdekében 4 csoportszobával bővülő tagintézményben 8 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka alkalmazása válik szükségessé, ezáltal a projekt munkahelyteremtő hatással bír.

  • Frissítve: 2024. január 15.
  • Létrehozva: 2020. július 15.