fő tartalom

URBACT IV. program – BiodiverCity hálózat

URBACT IV

A városok napjaink legnagyobb kihívásainak és lehetőségeinek élvonalában vannak. Az éghajlatváltozás, a generációk közötti távolságok és a digitális szakadék csak néhány közös sarkalatos pont az európai városok számára. Ugyanakkor a városok adnak otthont a kulturális sokszínűségnek, a gazdasági lehetőségeknek és az alapvető szolgáltatásoknak is. A fenntartható városfejlesztés számos lehetőségét a más városokkal való tapasztalatcsere révén tudjuk kihasználni. Erről szól az URBACT program.

Az URBACT program tehát a városokat segíti abban, hogy integrált intézkedéseket dolgozzanak ki a fenntartható változás érdekében.

Az integrált fejlesztés támogatásával a városok megvalósíthatják a horizontális és vertikális szakpolitikai integrációt. Pozitív változást akkor lehet a legjobban elérni, ha a helyi hatóságok együttműködnek a különböző kormányzati szintekkel (regionális, nemzeti, uniós) - vertikális integráció -, és ha a kihívásokat és problémákat holisztikus módon, a környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziókat egyszerre figyelembe véve kezelik - horizontális integráció.

Az URBACT Program 2002 óta Európa-szerte idéz elő változást azáltal, hogy tematikus hálózatokon létrehozásával lehetővé teszi a városok közötti együttműködést és ötletcserét. A helyi érdekeltek készségeinek fejlesztésével az integrált és részvételi politikák megtervezésében és végrehajtásában, valamint a tudás és a bevált városi gyakorlatok megosztásával nyújt segítséget a változás megteremtésében.

A program fennállása óta a 2021-2027-es időszakban megvalósuló projektek esetében az URBACT a korábbi programok örökségére épít, és még több lehetőséget kínál a városok számára a pozitív változások elérésére. A jelenlegi, IV. program tevékenységeibe beépíti a digitális, a környezetbarát és a nemek közötti egyenlőségre irányuló politikaalkotás átfogó uniós prioritásait.

A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozza 79 769 000 EUR költségvetéssel, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 5 000 000 EUR költségvetéssel a 2021-2027-es időszakra.

BiodiverCityDunaújváros 2023. június 1-től a BiodiverCity hálózat Vezető Partnere lett.

A 31 hónapon át tartó projekt során a BiodiverCity Hálózat URBACT Helyi Csoportjai 10 európai városban dolgoznak ki közösségi alapú megközelítéseket a biológiai sokféleség és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére, mérésére és elszámolására. A BiodiverCity partnerek támogatják és lehetővé teszik a közösségek számára, hogy erőteljes természetalapú megoldásokat tervezzenek, elősegítsék a környezetbarát polgári magatartást és városi zöldítési terveket készítsenek, hozzájárulva ezzel az EU biodiverzitási stratégiájának megvalósításához is.

További infromáció az URBACT IV programról és a BidoverCity hálózatról:

  • Frissítve: 2024. január 9.
  • Létrehozva: 2023. december 15.