fő tartalom

EU projekt

Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban

Helyi identitás és kohézió erősítése DunaújvárosbanProjekt adatok:

Projekt címe: Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban
Projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001
Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Szerződött támogatás összege: 219 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt általános célja, a lakosság identitásának erősítése, a helyi kötődés kialakítása, megerősítése, az elvándorlás csökkentése.

A projekt elsődleges célcsoportja a lakosság teljes korösszetételét lefedően a dunaújvárosi ifjúsági korosztály (általános iskolások, középiskolások, felsőoktatási intézményben tanulók), a fiatal pályakezdők, a dunaújvárosi aktív korú felnőttek, a dunaújvárosi aktív korú gyermekes családok, valamint a városban élő idősebb személyek, nyugdíjasok.

A projektben másodlagos célcsoportként jelennek meg a dunaújvárosi intézményi együttműködők, a városban működő civil szervezetek.

A projekt az alábbi célokat tűzi ki a megvalósítás során:

 1. Közösségfejlesztő szakemberek képzése a projekt hosszútávú fenntarthatóságának biztosítása érdekében
 2. Helyi identitást erősítő marketing tevékenységek megvalósítása – helytörténeti kutatások és azok eredményeinek ismertetése; közösségi programok szervezése; identitást erődsítő közösségi rendezvények szervezése; időskorúaknak szóló történeti, kulturális programok megvalósítása; fiatalok körében tehetséggondozó programok megvalósítása, vállalkozóvá válást elősegítő programok szervezése.
 3. Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását segítő programok megvalósítása
 4. Közlekedésbiztonság javítását ösztönző programok szervezése

A projekt a helyi közösségek fejlesztése által a településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének, közösségi szerepvállalásának erősödését szolgálja.

A fenti célok elérése érdekében Dunaújvárosban öt célterület cselekvő közösségeit jelöli ki a projekt:

 • 1.Célterület: Zöldövezet
 • 2.Célterület: Béke városrész
 • 3.Célterület: Városközpont
 • 4.Célterület: Egyetemi városrész
 • 5.Célterület: Paneles lakóterület

A megvalósítás során az öt célterület Helyi Cselekvési Tervet alkot és valósít meg szakmai együttműködő partnerek, célterületi szakmai vezetők és önkéntes vezetők valamint önkéntesek bevonásával, segítségével. A projekt megvalósítása során prioritást élveznek az ún. alulról induló helyi kezdeményezések is. A lakosok bevonásával érhető el, hogy a programok/események valóban a lakossági igényekkel legyen összhangban.

A konzorciális együttműködésben megvalósításra kerülő projekt vonatkozásában intézményi szinten kiemelt együttműködő partnereink: Dunaújvárosi Egyetem, Munkás Művelődési Központ Nonprofit Kft., Kortárs Művészeti Intézet, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár.

„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254

Projekt bemutatása

Kohéziós AlapALAPADATOK

 • Konzorciumvezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 16 495 495 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2020.08.16. - 2022.12. 22.
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 5 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat fenntartani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, a gazdaságot, a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események, az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés - a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt - minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése. A lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű. Ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.

Célok:

 • Dunaújváros helyi klímastratégiájának megalkotása, ismertetése, elfogadtatása lakossági bevonással.
 • A stratégiában megfogalmazott feladatok sikeres végrehajtása.
 • Környezetvédelmi szemléletformálás minden korosztály számára az éghajlat védelmét érintően, kiemelten a helyi szintű sajátosságok figyelembe vételével.
 • Környezettudatos magatartásforma kialakítása, klímaváltozás elleni védelem megvalósítása helyi szinten, az éghajlatváltozás már bekövetkezett káros hatásai elleni védelem és alkalmazkodás tanítása az adott eszközökkel, minden korcsoport számára.

A projekt célcsoportjai

 • Dunaújváros és térségének lakossága
 • Dunaújvárosi járás Polgármesteri hivatalainak, környező és helyi iskolák oktatói és dolgozói
 • Önkormányzati intézmények
 • Óvodák, Általános Iskolák, Középiskolák és felnőtt korosztályú lakosság

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • I. körben a pályázatot elutasították
 • II. körben benyújtva
  Klímastratégia készítés benyújtás időpontja: 2019.08.01.
  Hiánypótlás 2019. augusztus
  Jogosultsági feltételek teljesítése: 2019.09.05.
 • A pályázat végleges elbírálása, a nyerésről értesítés: 2020.03.24.
 • Támogatási szerződés megkötése hiánypótlásokat, átdolgozásokat követően: 2020.03.24.
 • A támogatás megérkezett 2020.06.30.
 • A koronavírus miatt átütemezés, átdolgozás folyamatban.
 • A tervezett átütemezés megtörtént, jóváhagyásra került az új projekt időszak.
 • A rendezvények folyamatosak bővebb információ Dunaújváros honlapján követhetőek. (Környezetvédelem, Klímastratégia vagy a megvalósult és megvalósuló projektek megfelelő rovatában.
 • A rendezvényekkel párhuzamosan elkészül Dunaújváros Klímastratégiájának egyeztetési változata, melyet a lakosság is megismerhet, a folyamataiban részt vehet.
 • A széles társadalmi egyeztetést követően véglegesedik a stratégiai dokumentum.
 • A projekt és a megrendezésre kerülő rendezvények 2022.12.22-én véget érnek.

Elkészült Dunaújváros klímastratégiája, melyet az érintett Bizottságok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15-én megtartott rendes ülésén a 416/2022 (IX.15) határozatával elfogadta.

Az elkészült stratégiát az alábbi linkre kattintva megtekintheti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány

Csatolmány
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája
Klímavédelmi konferencia - meghívó - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - programok - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - sajtóközlemény - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - jelentkezési lap - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - poszter - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - szórólap - 2022.10.26.
Klímavédelmi pályázat eredményhirdetése
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Szóróanyag - 2022.05.17.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - szóróanyag - 2022.05.16.
Klímakonferencia - meghívó - 2022.04.26.
Klímakonferencia - programok - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kiadvány - 2022.04.26.
Klímakonferencia - jelentkezési lap - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kérdőív - 2022.04.26.
Klímakonferencia - sajtóközlemény - 2022.04.26.
Klímakonferencia - szóróanyag - 2022.04.26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája - egyeztetési anyag
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - plakát
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - tájékoztató füzet
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Kérdőív - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Klímavédelmi kérdőív - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Tájékoztató füzet - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - szóróanyag - 2021.11.10.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - plakát - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.09.22
klímavédelmi pályázat - lezárult
Helyi klímastratégia kidolgozása - sajtóközlemény - 2021.08.24.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - felhívás - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - szóróanyag - 2021.07.31

Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 1 100 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, teljes körű felújítása, valamint ezzel egyidőben az integrált Hétszínvirág Bölcsőde épületének korszerűsítése.

A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására. A projekt eredményeként a városban élő, családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődéink férőhely bővítése valósul meg, ezzel biztosítva, annak lehetőségét, hogy a bölcsődei alapszolgáltatás a szülő/szülők kérésére azonnal elérhető legyen az adott nevelési-gondozási év minden napján

Másodlagos cél a kisgyermeket nevelő munkavállalók támogatása, a családok segítése, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, fejlesztése, korai habilitációja, rehabilitációja. A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására.

A projektben érintett intézmények:

Zengő-Bongó Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Bólyai János utca 2.

A Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, az épület teljes körű felújítása. Az új férőhelyek kialakítása érdekében 4 csoportszobával bővülő tagintézményben 8 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka alkalmazása válik szükségessé, ezáltal a projekt munkahelyteremtő hatással bír.

Hétszínvirág Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Barátság utca 1.

A Hétszínvirág Bölcsőde integrált bölcsődeként működik, mely sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs célú nevelését-gondozását végzi teljes integrációval. Az intézmény épülete elavult műszaki állapotú, jelen projekt keretén belül az épület energetikai fejlesztésére, belső burkolatcseréjére, nyílászárók cseréjére és homlokzati felújítására kerül sor.

Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 120 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.január.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a 62819. jelű, Nagyvenyim felé vezető külterületi út és csomópontjainak felújítására kerül sor, a 0+000 - 1+030 szelvények közötti szakaszon.

Megvalósuló tevékenységek: Külterületi út burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának korszerűsítése, csomópontok felújítása.

Továbbá az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezésére, csapadékvíz-elvezetés kiépítésére, átépítésére, valamint forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítására kerül sor.

Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 218 784 539 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja alacsonyabb rendű belterületi út felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Dunaújváros nyugati gazdasági területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és a munkavállalók számára. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, közvetetten hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A  projekt keretében megvalósul:

 • a nyugati gazdasági terület felé vezető út felújítása a munkaerő mobilitás javítása érdekében;
 • zöldterület-építési munkák;
 • autóbusz megállók felújítása, akadálymentesítése;
 • hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása;

Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege:  918 842 510 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Jelen projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag leromlott állapotú Kandó Kálmán tér kerékpáros barát, forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg Dunaújvárosban. A Dunaújváros Vasútállomás előtti terület jelenleg rendkívül balesetveszélyes, az utazási láncok összekapcsolása a kedvező adottságok ellenére rosszul, vagy egyáltalán nincs megoldva. A csatlakozó kerékpárút kiépítése a meglévő elemeket köti majd össze és biztosítja az akadálymentes megközelítést, a csomópont átépítése jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot.

A projekt során megvalósul

 • a terület kerékpáros barát fejlesztése, a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
 • gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése;
 • forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében:
 • a forgalmi pálya fejlesztése, felújítása, fenntartható közlekedést szolgáló cél valósulásával;
 • járda kiépítése, felújítása lakott területen belül a közlekedésbiztonság javítása, az akadálymentesítés megvalósítása érdekében;
 • csomópontok kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében;
 • az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése;
 • csapadékvíz elvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése;
 • zöldterület-építési, átalakítási munkák az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében.

Egyetlen Föld - az élő bolygónk

Kohéziós Alap KEHOP-5.4.1-16-2016-00467

ALAPADATOK

 • Konzorcium vezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 4 994 607 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2020.04.16 - 2022.06.15
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 3 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

Célok:

 • az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése;
 • hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat,
 • hogy változzon az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódás.

Célterületek:

I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság

 1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
 2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
 3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
 4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
 5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

II. Megújulóenergia-felhasználás

 1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása
 2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

TEVÉKENYSÉGEK

I. Projekt előkészítés

 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

II. Projektmegvalósítás

 • Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Interaktív, játékos előadássorozat
 • Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” tájékoztató előadás
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Tanulmányi versenyek
 • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

III. Horizontális elemek

 • horizontális tevékenységek, projektmenedzsment
 • projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (honlap stb.)
 • esélyegyenlőség biztosítása

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • Közgyűlési döntés: Dunaújváros MVJ Közgyűlése 304/2016. (V.19.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal.
 • A projekt előkészítése 2016. májustól megkezdődött a konzorciumi partnerek részvételével.
 • A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” című megállapodást a felek 2016.06.14-én aláírták.
 • A támogatási kérelmet 2016.10.13-án határidőre benyújtottuk. Több körös hiánypótlást követően 2018.12.08-án érkezett a nyerési értesítés. A szükséges átdolgozások megtörténtek a 2019. év folyamán. A Támogatási Szerződés kötése folyamatban van.
 • 2019.05.06-án aláírásra került a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatott projekt megvalósítására dokumentum.

Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft,
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célkitűzése, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város déli ipari területén a vállalkozói környezet fejlesztésével a város gazdasági vonzerejét, új munkahelyek teremtését, és ezáltal a város lakóinak jólétét növelje.

A projektben fejlesztéssel érintett déli iparterületi ingatlanok Dunaújváros MJV településrendezési tervében „ipari gazdasági terület” minősítést nyertek, így ezeket a területeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ipari felhasználás céljára jelöli ki.

A fejlesztés által érintett - zöldmezősnek tekinthető, művelésből kivont - ingatlanok belterületen, ipari területek által körül zártan helyezkednek el.  

A projekt helyszínének kiválasztásakor figyelembevételre került, hogy a város tulajdonában nincs több olyan egybefüggő terület, mely alkalmas lenne a beruházás céljára, így a területek igénybevétele nélkül a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem valósulhatna meg.

A projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú céljainak megvalósítását szolgálja azzal, hogy:

 • erősíti a városi gazdaságot és a helyi foglalkoztatási környezet stabilizálását a meglévő ipari termelési kultúrára, és az újonnan betelepült vállalkozások által teremtett kedvező üzleti-gazdasági klímára építve,
 • növeli a város népességvonzó erejét a települési és természeti környezet fenntartható fejlesztésével, egyes városi területek revitalizálásával
 • javítja a lakosság életminőségét és előmozdítja a társadalmi befogadást a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A tervezett iparterület fejlesztési beruházás keretében:

 • elvégzésre kerülnek az ingatlanok kármentesítésére irányuló feladatok azon iparterület-fejlesztésbe bevont ingatlanok esetében, amelyek a korábbi ipari tevékenységgel összefüggésben tartós környezetkárosodást szenvedtek,
 • az iparterület hasznosítása, a vállalkozások számára vonzó gazdasági környezet megteremtése érdekében a projekt része az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése is.

A projekt megvalósítása során Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten ügyel arra, hogy:

 • a környezetvédelmi szempontokat a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizze
 • a fennálló környezeti károk a projekt során enyhítésre kerüljenek
 • az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vegye, és a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében is esélytudatosságot fejezzen ki
 • a projekt során megvalósuló beruházás ellenálló legyen az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 619 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros fenntartható közlekedésfejlesztésének keretében a kerékpáros úthálózat fejlesztése oly módon, hogy a város területén már meglévő kerékpáros útszakaszok összekapcsolásával és környezetük kialakításával és biztonságossá tételével, egy komplex, fenntartható közlekedést szolgáló kerékpárút hálózat jöjjön létre. Ezáltal ösztönözve a város lakosságát a kerékpáros közlekedésre és így a fő közlekedési eszközként kerékpárt használók száma is növekszik.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe vételre került, hogy a biztonságos közlekedés valamennyi közlekedésben résztvevő számára biztosított legyen és a fejlesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. A beruházás szemléletformálás elemet is tartalmaz és hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. A beruházás eredményeként javul a fenntartható közlekedési módok helyzete a környezet indokolatlan károsítása nélkül, illeszkedve az ITS-hez. A projekt elősegíti a napi utazás esetén fő közlekedési eszközként kerékpárt választók részarányának növekedését.

Táborállás csapadékvíz elvezetése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Táborállás csapadékvíz elvezetése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 482 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz eredetű talajok) kedvezőtlen tulajdonságú területen helyezkedik el. Az összefoglalt problémák miatt Dunaújvárosban a felszíni vizek összegyűjtése és megfelelő elvezetése a befogadóig különleges jelentőséggel bír. A magaspartoknál a romlás csúszások, rogyások, a város egyéb területein beszakadások, süllyedések formájában jelentkezik. A Táborállás partszakasz jelentős részén nincs megoldva a felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése. A helyzet rendezésének érdekében jelen projekt keretében kívánjuk megoldani a csapadékvíz rendszer kiépítését a partszakasz egy részén.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

A tervezett beruházás összhangban van az 5. számú EU Tematikus Céllal, amelynek célja többek között a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetés gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A fenti Céllal összhangban a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Oldalak