EU projekt

Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 120 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a 62819. jelű, Nagyvenyim felé vezető külterületi út és csomópontjainak felújítására kerül sor, a 0+000 - 1+030 szelvények közötti szakaszon.

Megvalósuló tevékenységek: Külterületi út burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának korszerűsítése, csomópontok felújítása.

Továbbá az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezésére, csapadékvíz-elvezetés kiépítésére, átépítésére, valamint forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítására kerül sor.

Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 231 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja alacsonyabb rendű belterületi út felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Dunaújváros nyugati gazdasági területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és a munkavállalók számára. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, közvetetten hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A  projekt keretében megvalósul:

 • a nyugati gazdasági terület felé vezető út felújítása a munkaerő mobilitás javítása érdekében;
 • zöldterület-építési munkák;
 • autóbusz megállók felújítása, akadálymentesítése;
 • hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása;

Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 860 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Jelen projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag leromlott állapotú Kandó Kálmán tér kerékpáros barát, forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg Dunaújvárosban. A Dunaújváros Vasútállomás előtti terület jelenleg rendkívül balesetveszélyes, az utazási láncok összekapcsolása a kedvező adottságok ellenére rosszul, vagy egyáltalán nincs megoldva. A csatlakozó kerékpárút kiépítése a meglévő elemeket köti majd össze és biztosítja az akadálymentes megközelítést, a csomópont átépítése jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot.

A projekt során megvalósul

 • a terület kerékpáros barát fejlesztése, a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
 • gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése;
 • forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében:
 • a forgalmi pálya fejlesztése, felújítása, fenntartható közlekedést szolgáló cél valósulásával;
 • járda kiépítése, felújítása lakott területen belül a közlekedésbiztonság javítása, az akadálymentesítés megvalósítása érdekében;
 • csomópontok kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében;
 • az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése;
 • csapadékvíz elvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése;
 • zöldterület-építési, átalakítási munkák az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében.

Egyetlen Föld - az élő bolygónk

Kohéziós Alap KEHOP-5.4.1-16-2016-00467

ALAPADATOK

 • Konzorcium vezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 4 994 607 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2019.09.01. – 2020.08.31.
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 3 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

Célok:

 • az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése;
 • hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat,
 • hogy változzon az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódás.

Célterületek:

I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság

 1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
 2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
 3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
 4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
 5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

II. Megújulóenergia-felhasználás

 1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása
 2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

TEVÉKENYSÉGEK

I. Projekt előkészítés

 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

II. Projektmegvalósítás

 • Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Interaktív, játékos előadássorozat
 • Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” tájékoztató előadás
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Tanulmányi versenyek
 • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

III. Horizontális elemek

 • horizontális tevékenységek, projektmenedzsment
 • projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (honlap stb.)
 • esélyegyenlőség biztosítása

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • Közgyűlési döntés: Dunaújváros MVJ Közgyűlése 304/2016. (V.19.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal.
 • A projekt előkészítése 2016. májustól megkezdődött a konzorciumi partnerek részvételével.
 • A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” című megállapodást a felek 2016.06.14-én aláírták.
 • A támogatási kérelmet 2016.10.13-án határidőre benyújtottuk. Több körös hiánypótlást követően 2018.12.08-án érkezett a nyerési értesítés. A szükséges átdolgozások megtörténtek a 2019. év folyamán. A Támogatási Szerződés kötése folyamatban van.
 • 2019.05.06-án aláírásra került a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatott projekt megvalósítására dokumentum.

Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft,
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célkitűzése, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város déli ipari területén a vállalkozói környezet fejlesztésével a város gazdasági vonzerejét, új munkahelyek teremtését, és ezáltal a város lakóinak jólétét növelje.

A projektben fejlesztéssel érintett déli iparterületi ingatlanok Dunaújváros MJV településrendezési tervében „ipari gazdasági terület” minősítést nyertek, így ezeket a területeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ipari felhasználás céljára jelöli ki.

A fejlesztés által érintett - zöldmezősnek tekinthető, művelésből kivont - ingatlanok belterületen, ipari területek által körül zártan helyezkednek el.  

A projekt helyszínének kiválasztásakor figyelembevételre került, hogy a város tulajdonában nincs több olyan egybefüggő terület, mely alkalmas lenne a beruházás céljára, így a területek igénybevétele nélkül a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem valósulhatna meg.

A projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú céljainak megvalósítását szolgálja azzal, hogy:

 • erősíti a városi gazdaságot és a helyi foglalkoztatási környezet stabilizálását a meglévő ipari termelési kultúrára, és az újonnan betelepült vállalkozások által teremtett kedvező üzleti-gazdasági klímára építve,
 • növeli a város népességvonzó erejét a települési és természeti környezet fenntartható fejlesztésével, egyes városi területek revitalizálásával
 • javítja a lakosság életminőségét és előmozdítja a társadalmi befogadást a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A tervezett iparterület fejlesztési beruházás keretében:

 • elvégzésre kerülnek az ingatlanok kármentesítésére irányuló feladatok azon iparterület-fejlesztésbe bevont ingatlanok esetében, amelyek a korábbi ipari tevékenységgel összefüggésben tartós környezetkárosodást szenvedtek,
 • az iparterület hasznosítása, a vállalkozások számára vonzó gazdasági környezet megteremtése érdekében a projekt része az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése is.

A projekt megvalósítása során Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten ügyel arra, hogy:

 • a környezetvédelmi szempontokat a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizze
 • a fennálló környezeti károk a projekt során enyhítésre kerüljenek
 • az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vegye, és a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében is esélytudatosságot fejezzen ki
 • a projekt során megvalósuló beruházás ellenálló legyen az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 619 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros fenntartható közlekedésfejlesztésének keretében a kerékpáros úthálózat fejlesztése oly módon, hogy a város területén már meglévő kerékpáros útszakaszok összekapcsolásával és környezetük kialakításával és biztonságossá tételével, egy komplex, fenntartható közlekedést szolgáló kerékpárút hálózat jöjjön létre. Ezáltal ösztönözve a város lakosságát a kerékpáros közlekedésre és így a fő közlekedési eszközként kerékpárt használók száma is növekszik.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe vételre került, hogy a biztonságos közlekedés valamennyi közlekedésben résztvevő számára biztosított legyen és a fejlesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. A beruházás szemléletformálás elemet is tartalmaz és hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. A beruházás eredményeként javul a fenntartható közlekedési módok helyzete a környezet indokolatlan károsítása nélkül, illeszkedve az ITS-hez. A projekt elősegíti a napi utazás esetén fő közlekedési eszközként kerékpárt választók részarányának növekedését.

Táborállás csapadékvíz elvezetése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Táborállás csapadékvíz elvezetése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 482 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz eredetű talajok) kedvezőtlen tulajdonságú területen helyezkedik el. Az összefoglalt problémák miatt Dunaújvárosban a felszíni vizek összegyűjtése és megfelelő elvezetése a befogadóig különleges jelentőséggel bír. A magaspartoknál a romlás csúszások, rogyások, a város egyéb területein beszakadások, süllyedések formájában jelentkezik. A Táborállás partszakasz jelentős részén nincs megoldva a felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése. A helyzet rendezésének érdekében jelen projekt keretében kívánjuk megoldani a csapadékvíz rendszer kiépítését a partszakasz egy részén.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

A tervezett beruházás összhangban van az 5. számú EU Tematikus Céllal, amelynek célja többek között a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetés gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A fenti Céllal összhangban a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Aquantis Látogatóközpont kialakítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Aquantis Látogatóközpont kialakítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 900 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Aquantis Látogatóközpont fejlesztése a Modern Városok Program keretében megvalósuló fürdőhotel fejlesztésével párhuzamosan futó, részben azt megelőző projekt. A két projekt ugyanabban az épületblokkban kap helyet, Dunaújváros turizmusának stratégiai helyszínén, a város legnagyobb vonzerővel bíró attrakciója (élményfürdő) közvetlen szomszédságában. A projektfejlesztés, megvalósítás és üzemelés során a látogatóközpont és a szálloda projekt összes folyamata (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, stb.) szakaszolással különül el.

Az új építéssel megvalósuló Aquantis Látogatóközpont funkciói: interaktív bemutatótér, ahol a látogatók élményszerűen kapcsolódhatnak egy római kori fürdő életéhez és Dunaújváros történelmi múltjához; többfunkciós helyiségek (rendezvény-; kiállítótér) kapcsolódó háttérterületekkel (mosdók, irodák); kávézó és melegítőkonyha – mely szűk kínálattal akár nagyobb létszámot is ki tud szolgálni a fürdő és a hotel metszetében.

A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Kft., Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 306 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén található 2x1 forgalmi sáv kialakítású Rév út, valamint Ruhagyári út fejlesztését és megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A projekt a Dunaújvárosi utak felújítását célzó integrált területi program részeként valósul meg, és közvetlenül kapcsolódik a Magyar út, Szigony út felújítását biztosító TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekthez. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, és hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű állami és önkormányzati útszakaszok Dunaújváros belterületén találhatók. Felújításra kerül:

 • 51316. j. Dunaújváros komphoz vezető út (Rév út) 0+000-0+164,42 km szakasza, teljes hosszban.
 • Ruhagyári út 0+000-0+585,41 km szakasza, a közforgalmú kikötő kapujáig vezető szakasz teljes hosszban. Az útfelújítás e projekt keretében mindösszesen 750 méter útszakaszt érint.

A projekt várható eredményei:

 • Megvalósul az érintett belterületi utak, csomópontok fejlesztése, felújítása: belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Javul a gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak, közúti csomópontok minősége, ami segíti a helyi gazdaság fejlődését, és javítja a munkaerő mobilitását
 • A projekt során elkészülnek az útfelújításhoz kapcsolódóan szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek - pl.: közművek - korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése
 • Megvalósulnak a szükséges forgalomtechnikai fejlesztések (műtárgyépítés és felújítás)
 • Elvégzésre kerülnek a zöldterület-építési, átalakítási munkák a fejlesztéssel érintett útszakaszok helyrajzi számai szerinti ingatlanokon
 • Megtörténik az autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése
 • Elkészülnek a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: biztonsági elemek felújítása, csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése; lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás felújítása, kiépítése, közlekedésbiztonság korszerűsítése az utak nyomvonala mentén
 • Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

A fejlesztés az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesíti. A projekt klímakockázatokat nem hordoz.

Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 196 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja a dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai korszerűsítésével az Önkormányzat kiadásainak csökkentése, továbbá az önkormányzati intézményrendszer környezeti károsító hatásának redukálása.

A Dózsa Mozi Centrumot 1951-52-ben építették Szrogh György tervei alapján, az önkormányzati tulajdonban álló épület a 9/2004 NKÖM rendelet alapján műemléki védettséget élvez. A Dózsa Mozi napjainkban is fontos kulturális központként üzemel – kiállításoknak, koncerteknek és rendezvényeknek ad helyet, az épület előtti tér pedig központi találkozó és pihenőhely a városban. Az épület belső felújítása és akadálymentesítése a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 projekt keretében történik.

Jelen projektben a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően az Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg, a külső hőszigetelés, lapos tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréjével.

Az épület műemléki jellege miatt a kivitelezés során nem tud teljesülni minden jelenleg érvényben lévő épületenergetikai előírás, azonban a projekt megvalósításával hosszú időre megoldódik a Dózsa Mozi Centrum épületének külső szerkezeti állagmegóvása, továbbá nagyságrendekkel csökkenthetők az energiafelhasználás költségei.

Oldalak