fő tartalom

„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254

Projekt bemutatása

Kohéziós AlapALAPADATOK

 • Konzorciumvezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 16 495 495 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2020.08.16. - 2022.12. 22.
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 5 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat fenntartani. (2023.09.01.-2028.08.31.)

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, a gazdaságot, a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események, az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés - a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt - minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése. A lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű. Ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.

Célok:

 • Dunaújváros helyi klímastratégiájának megalkotása, ismertetése, elfogadtatása lakossági bevonással.
 • A stratégiában megfogalmazott feladatok sikeres végrehajtása.
 • Környezetvédelmi szemléletformálás minden korosztály számára az éghajlat védelmét érintően, kiemelten a helyi szintű sajátosságok figyelembe vételével.
 • Környezettudatos magatartásforma kialakítása, klímaváltozás elleni védelem megvalósítása helyi szinten, az éghajlatváltozás már bekövetkezett káros hatásai elleni védelem és alkalmazkodás tanítása az adott eszközökkel, minden korcsoport számára.

A projekt célcsoportjai

 • Dunaújváros és térségének lakossága
 • Dunaújvárosi járás Polgármesteri hivatalainak, környező és helyi iskolák oktatói és dolgozói
 • Önkormányzati intézmények
 • Óvodák, Általános Iskolák, Középiskolák és felnőtt korosztályú lakosság

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • I. körben a pályázatot elutasították
 • II. körben benyújtva
  Klímastratégia készítés benyújtás időpontja: 2019.08.01.
  Hiánypótlás 2019. augusztus
  Jogosultsági feltételek teljesítése: 2019.09.05.
 • A pályázat végleges elbírálása, a nyerésről értesítés: 2020.03.24.
 • Támogatási szerződés megkötése hiánypótlásokat, átdolgozásokat követően: 2020.03.24.
 • A támogatás megérkezett 2020.06.30.
 • A koronavírus miatt átütemezés, átdolgozás folyamatban.
 • A tervezett átütemezés megtörtént, jóváhagyásra került az új projekt időszak.
 • A rendezvények folyamatosak bővebb információ Dunaújváros honlapján követhetőek. (Környezetvédelem, Klímastratégia vagy a megvalósult és megvalósuló projektek megfelelő rovatában.
 • A rendezvényekkel párhuzamosan elkészül Dunaújváros Klímastratégiájának egyeztetési változata, melyet a lakosság is megismerhet, a folyamataiban részt vehet.
 • A széles társadalmi egyeztetést követően véglegesedik a stratégiai dokumentum.
 • A projekt és a megrendezésre kerülő rendezvények 2022.12.22-én véget érnek.

Elkészült Dunaújváros klímastratégiája, melyet az érintett Bizottságok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15-én megtartott rendes ülésén a 416/2022 (IX.15) határozatával elfogadta.

Az elkészült stratégiát az alábbi linkre kattintva megtekintheti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány

Csatolmány
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája
Klímavédelmi konferencia - meghívó - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - programok - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - sajtóközlemény - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - jelentkezési lap - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - poszter - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - szórólap - 2022.10.26.
Klímavédelmi pályázat eredményhirdetése
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Szóróanyag - 2022.05.17.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - szóróanyag - 2022.05.16.
Klímakonferencia - meghívó - 2022.04.26.
Klímakonferencia - programok - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kiadvány - 2022.04.26.
Klímakonferencia - jelentkezési lap - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kérdőív - 2022.04.26.
Klímakonferencia - sajtóközlemény - 2022.04.26.
Klímakonferencia - szóróanyag - 2022.04.26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája - egyeztetési anyag
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - plakát
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - tájékoztató füzet
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Kérdőív - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Klímavédelmi kérdőív - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Tájékoztató füzet - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - szóróanyag - 2021.11.10.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - plakát - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.09.22
klímavédelmi pályázat - lezárult
Helyi klímastratégia kidolgozása - sajtóközlemény - 2021.08.24.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - felhívás - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - szóróanyag - 2021.07.31
 • Frissítve: 2023. október 3.
 • Létrehozva: 2020. október 7.