közgyűlés

Közgyűlés - 2021. szeptember 16.

Rendkívüli közgyűlés - 2021. augusztus 26.

Közgyűlés - 2021. július 15.

Közgyűlés - 2021. június 24.

Tanácskozás - 2021.05.21.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

532/2021. (V.26.), 533/2021. (V.26.), 534/2021. (V.26.), 535/2021. (V.26.) határozatok

2.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

467/2021. (V.12.) határozat

3.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról” szóló 13/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Nem született döntés.

4.

Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására és változtatási tilalom elrendelésére az Egyetem városrészben (rendelet)

581/2021. (V.28.) határozat

5.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelete megalkotására

18/2021. (V.26.) számú önkormányzati rendelet

6.

Javaslat TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett célterületi szakmai vezető feladatok ellátásának szüneteltetésére

Nem született döntés.

7.

Javaslat mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetésére Dunaújváros 2976/52 hrsz.-ú telket érintően

584/2021. (V.28.) határozat

8.

Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Pitypang köz által érintett magántelkeken

583/2021. (V.28.) határozat

9.

Javaslat Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására

582/2021. (V.28.) határozat

10.

Javaslat Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, parkolóhely átalakításának és szervizút helyreállításának munkálataira

Nem született döntés.

11.

Javaslat kültéri fitnesz eszközök telepítésére Dunaújváros, Bocskai István utca 3/1 hrsz. alatt található közpark területén

Nem született döntés.

12.

Javaslat a Dózsa György út – Baracsi út – Tűzállói út kereszteződésében lévő körforgalmú csomópontban, a Dózsa György útról a Baracsi útra vezető közvetlen jobbra forduló sáv tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

547/2021. (V.27.) határozat

13.

Javaslat az Ond utca – Szilárd Leó utca kereszteződése szélesítésének tervezése kapcsán az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztására

541/2021. (V.26.) határozat

14.

Javaslat a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátására vállalkozási szerződés aláírására

546/2021. (V.27.) határozat

15.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában 2 db urnafal építésének kivitelezésére

Nem született döntés.

16.

Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/284-16/2021. számú javaslatának megtárgyalására

Nem született döntés.

17.

Javaslat Gombos István képviselő úr indítványával kapcsolatos döntéshozatalra

Nem született döntés.

18.

Javaslat a 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Nem született döntés.

19.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 254/2021. (III.22.) határozata módosítására

567/2021. (V.27.) határozat

20.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 629/2018. (XI.15.) határozatának módosítására

574/2021. (V.28.) határozat

21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat bekérésére

575/2021. (V.28.) határozat

22.

Javaslat a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség támogatására

Nem született döntés.

23.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására

Nem született döntés.

24.

Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatására

Nem született döntés.

25.

Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 411/2020. (X.15.) határozata módosítására

Nem született döntés.

26.

Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2021. évi nyári gyerektáborainak támogatására

Nem született döntés.

27.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverét biztosító szerződés megszüntetésére

Nem született döntés.

28.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés megkötésére

Nem született döntés.

29.

Javaslat a 12., 14., 15., és 25. számú felnőtt háziorvosi körzeteket érintő vízdíj megosztási megállapodás megszüntetésére

Nem született döntés.

30.

Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet fogászati kezelőegység karbantartására

Nem született döntés.

31.

Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Nem született döntés.

32.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására

545/2021. (V.27.) határozat

33.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

542/2021. (V.26.) határozat

34.

Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

544/2021. (V.26.) határozat

35.

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2020. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására

543/2021. (V.26.) határozat

36.

Javaslat a dunaújvárosi Jégcsarnok és egyes sportingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról

Nem született döntés.

37.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (S.Sz.)

Nem született döntés.

38.

Javaslat kártérítési igény elbírálására (K.G.)

Nem született döntés.

39.

Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolója elfogadására és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

530/2021. (V.26.), 531/2021. (V.26.) határozatok

40.

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020. évi beszámolójának elfogadására és a vezető tisztségviselő megválasztására

512/2021. (V.26.) és 513/2021. (V.26.) határozatok

41.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadására és felügyelőbizottsági tagok, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására

525/2021. (V.26.), 526/2021. (V.26.), 527/2021. (V.26.), 528/2021. (V.26.), 529/2021. (V.26.) határozatok

42.

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, illetve tisztségviselők megválasztására

514/2021. (V.26.) és 515/2021. (V.26.) határozatok

43.

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének elfogadására és tisztségviselők kinevezésére

518/2021. (V.26.), 519/2021. (V.26.), 520/2021. (V.26.), 521/2021. (V.26.), 522/2021. (V.26.), 523/2021. (V.26.) határozatok

44.

Javaslat a DV N Zrt. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, tisztségviselők megválasztására

516/2021. (V.26.), 517/2021. (V.26.) határozatok

45.

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának elfogadására és könyvvizsgáló, felügyelőbizottsági tagok és ügyvezető megválasztására és új Közfeladat ellátási szerződés és támogatási szerződés megkötésére

506/2021. (V.26.), 507/2021. (V.26.), 508/2021. (V.26.), 509/2021. (V.26.), 510/2021. (V.26.), 511/2021. (V.26.) határozatok

46.

Javaslat a Sukothai Team Box Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására, valamint az egyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

47.

Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításának elfogadására

Nem született döntés.

48.

Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2. szám alatt önkormányzati tulajdonú ingatlan társasházzá történő alakításához szükséges geodéziai munkák ellenértékének biztosítására

569/2021. (V.27.) határozat

49.

Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím akkreditációjához szükséges csatlakozási nyilatkozat aláírására

Nem született döntés.

50.

Javaslat a dunaújvárosi 168/3/D/10 hrsz.-ú ingatlant terhelő jelzálog törlésére

568/2021. (V.27.) határozat

51.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 42/4/T hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

Nem született döntés.

52.

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. „f.a.” működésének helyreállítására, és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgálató Kft. részletfizetési kérelmének elfogadására

Nem született döntés.

53.

Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó határozat módosítására és kiegészítésére

Nem született döntés.

54.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Ukrán Kultúra Alapítvány székhelyhasználatához

Nem született döntés.

55.

Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítási eljárást megelőző vételi ajánlat tételére

Nem született döntés.

56.

Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 451/33/C/15. hrsz.-ú, természetben a Fáy András utca 3. szám pinceszintjén található, 55 m2 nagyságú, „raktár” megnevezésű ingatlan hasznosítására

Nem született döntés.

57.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Szalki-sziget Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtéséhez és a város közcsatorna hálózatával való összekötéséhez

Nem született döntés.

58.

Javaslat a Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület részére nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

59.

Javaslat a Dunaújvárosi Kulturális és Hagyományőrző Íjász Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

60.

Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület részére nyújtott 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

61.

Javaslat a Dunaújvárosi Atlétikai Club részére nyújtott 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

Nem született döntés.

62.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke II városrészben E.ON 0,4 kV-os (KIF) oszlopsoron Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel elhelyezéséhez (KZ VILL Kft. kérelme)

Nem született döntés.

63.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Béke tér 3. sz. 685/5 hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

Tanácskozás - 2021.05.07.

Tanácskozás - 2021.04.30.

Sorszám

Előterjesztés címe

Döntés

1.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet

2.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló .../2021. (.......) önkormányzati rendelete megalkotására

12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet

3.

Javaslat a Dunaújváros, Semmelweis utca 4. 1. 1. szám alatti egy + fél lakószobás, önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelöléséről

Nem született döntés.

4.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

462/2021. (V.11.) határozat

5.

Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2020. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

427/2021. (V.6.) határozat

6.

Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft.-nek a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára

428/2021. (V.6.) határozat

7.

Javaslat a rekultivált hulladéklerakó hatósági határozat alapján történő kétszeri hatósági kaszálásának megrendelésére és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő szolgáltatási szerződés aláírására

424/2021. (V.6.) határozat

8.

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására

425/2021. (V.6.) határozat

9.

Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 8. sz. módosítására

454/2021. (V.10.) határozat

10.

Javaslat a közterületről elszállított járművek esetében értékbecslő kiválasztására és egyszeri megbízására

485/2021. (V.17.) határozat

11.

Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2021. április-december hónap –megkötésére

420/2021. (V.6.) határozat

12.

Javaslat Dunaújváros területén forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének, kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, parkolóhely kialakításának és korlát cseréjének munkálataira

451/2021. (V.10.) határozat

13.

Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Dunaújváros MJV által üzemeltetett elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek tekintetében az eKözmű rendeletben előírt feladatok ellátása kapcsán

Nem született döntés.

14.

Javaslat Dunaújváros, Devecseri u. 4., Október 23. tér 10. és Táncsics M. u. 8/a. szám alatt telepített elektromos gépjármű töltőberendezések üzemeltetési szerződésének és elekromobilitás szolgáltatási szerződésének megkötésére

419/2021. (V.5) határozat

15.

Javaslat 1 db urnafal kivitelezésére a Dunaújvárosi Köztemető XXX. parcellájában

422/2021. (V.6.) határozat

16.

Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozó munkáira

456/2021. (V.10.) határozat

17.

Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására az Aranyvölgyi út és az új Vasmű út közötti parkos területen

431/2021. (V.6.) határozat

18.

Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére

430/2021. (V.6.) határozat

19.

Javaslat egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítására

453/2021. (V.10.) határozat

20.

Javaslat a 14. számú gyermek háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés megkötésére

455/2021. (V.10.) határozat

21.

Javaslat a háziorvosi, fogorvosi körzetekben leselejtezett hulladék elszállítására irányuló keretszerződés megkötésére

452/2021. (V.10.) határozat

22.

Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

Nem született döntés.

23.

Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 2020. évi munkájáról

436/2021. (V.7.) határozat

24.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

488/2021. (V.17.) határozat

25.

Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

487/2021. (V.17.) határozat

26.

Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására

486/2021. (V.17.) határozat

27.

Javaslat DMJV Polgármesterének 1198/2020. (XII.16.) határozata módosítására és szerződéskötésre a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközséggel

489/2021. (V.17.) határozat

28.

Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

439/2021. (V.10.) határozat

29.

Javaslat jelzálogszerződés és adásvételi szerződés módosítás megkötésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel (volt Bánki iskola-Mobilcsarnok)

460/2021. (V.11.) határozat

30.

Javaslat a 2021. évi tokiói Olimpiára kvalifikációt szerzett dunaújvárosi vízilabdázók jutalmazására

450/2021. (V.10.) határozat

31.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Park Center 1 MVM Next Energia Szolgáltató Zrt. optikai ellátásához (Loxton Kft. kérelme)

461/2021. (V.11.) határozat

32.

Javaslat használaton kívüli eszközök visszavételére a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumtól és azok átadására a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek

429/2021. (V.6.) határozat

 

33.

Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvány méltányossági kérelme elbírálására

438/2021. (V.10.) határozat

34.

Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2020. évi ellentételezés-felhasználás elfogadására és tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

458/2021. (V.11.) határozat és 459/2021. (V.11.) határozat

35.

Javaslat a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

445/2021. (V.10.) határozat

36.

Javaslat a DRAGON STEEL Sportegyesület részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

440/2021. (V.10.) határozat

37.

Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére nyújtott 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

446/2021. (V.10.) határozat

38.

Javaslat a Duna-parti Tenisz Klub Egyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás megtárgyalására

421/2021. (V.6.) határozat

39.

Javaslat a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület részére nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

441/2021. (V.10.) határozat

40.

Javaslat a Carissa Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

468/2021. (V.12.) határozat

41.

Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület részére nyújtott 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

469/2021. (V.12.) határozat

42.

Javaslat a Dunaújvárosi Regionális Egészségmegőrző és Szabadidős Szolgáltató Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

470/2021. (V.12.) határozat

43.

Javaslat a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére nyújtott 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

471/2021. (V.12.) határozat

44.

Javaslat az „S.K.A.H.” Duna Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

472/2021. (V.12.) határozat

45.

Javaslat a „Mozdulj Diák!” Diák Sportegyesület részére nyújtott 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

443/2021. (V.10.) határozat

46.

Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesülete részére nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

447/2021. (V.10.) határozat

47.

Javaslat a Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány részére nyújtott 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

448/2021. (V.10.) határozat

48.

Javaslat a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

442/2021. (V.10.) határozat

49.

Javaslat a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány részére nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

444/2021. (V.10.) határozat

50.

Javaslat a Pentele Modellező Sportegyesület részére nyújtott 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolására

449/2021. (V.10.) határozat

51.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Dunaújváros, Tóth Árpád utca 1. sz. 961/2 B hrsz.-ú ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához (Pannon Inferior Kft. kérelme)

Nem született döntés.

52.

Javaslat állásfoglalás kialakítására a dunaújvárosi 730/249/M hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan

426/2021. (V.6.) határozat

53.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3611 helyrajzi számú ingatlan megosztására

432/2021. (V.6.) határozat

54.

Javaslat a Dunaújváros belterület 2252 hrsz. alatt felvett, 189 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés véleményezésére

433/2021. (V.6.) határozat

55.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 324/1, 325/5-6 helyrajzi számú földrészletek telekhatár rendezésére

482/2021. (V.13.) határozat

56.

Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

457/2021. (V.11.) határozat

Oldalak