fő tartalom

Dr. Izsák Gyula

Dr. Izsák Gyula 1950-ben született Mözsön, egy Felvidékről áttelepített család első gyermekeként. 1974. augusztus 01-től alkalmazott mechanika ágazaton frissen végzett gépészmérnökként kezdett a Dunaújvárosi Főiskolán tanítani, ahol jelenleg is oktat.

A hosszú évtizedek alatt végzett pedagógiai munkájának köszönhetően tanítványai messzire elvitték, egyúttal öregbítették Dunaújváros jó hírnevét, akik rendszeresen szép sikerrel szerepeltek a helyi és az országos TDK versenyeken. Hallgatói mindig hálásak lesznek neki, hogy meghatározó szakmai tudással vértezte fel őket, ezt igazolja az a sok köszönőlevél és üzenet Németországból, Spanyolországból, Angliából, Hollandiából, vagy akár Tunéziából.

Az elmúlt 40 év alatt generációkat segített a főiskolai és egyetemi végzettség megszerzéséhez, adott esetben egyazon család nagyszülőjét, gyermekét és unokáját. Főiskolai tevékenysége mellett a ’80-as években óraadóként is tevékenykedett a Barátság úti Általános Iskolában és a Dózsa György Általános Iskolában is. Mindig is szívügye volt a minőségi oktatás, és ezt a minőséget magától is elvárta, ezért folyamatosan képezte magát, például 1986-ban mechanika szaktudományból doktorált.

Példaértékű és kimagasló szakmai tevékenységét fémjelzi, hogy 2003-tól a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának gépszerkezettani bizottsága mechanizmusok albizottságának a tagja.

1990-ben a legtöbb szavazatot kapott képviselőként kapott bizalmat az önkormányzati képviselőtestületi munkájához. 1990. és 1994. között a Vallási és Kisebbségi Bizottság elnökeként, 1990. és 1998. között az Oktatási Bizottság tagjaként tevékenykedett. Szakmai munkájára, bölcs meglátásaira mindig számíthattak kollégái.       

Szakmai pályafutása mellett lehetőségeihez mérten aktívan támogatta – időrendi sorrendben – a református, az új katolikus és az evangélikus templom megvalósítását. Igazi lokálpatriótaként erősen kötődik Dunaújvároshoz. Jól ismeri a város gondjait, és lehetőségeihez mérten mindig is igyekezett a várost szebbé, élhetővé tenni.

 1970-1985 között született 11 gyermeke (9 fiú, 2 lány). Őket példaértékűen és keresztény szellemben nevelte fel feleségével, valamint az idő előrehaladtával fontosnak érezte, hogy három állami gondozott gyermeket is a családjukba fogadjanak, ezzel otthont és lehetőséget biztosítva számukra. Bebizonyította, hogy a Gondviselés és a társadalom segítségével minden körülmények között lehet gyermeket és gyermekeket tisztességgel és becsületesen nevelni, ezt a legjobban az összetartó család és a máig őrzött értékek képviselik.

Példaértékű szakmai életútjának, Dunaújváros fejlődéséért végzett magas színvonalú közéleti tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető címet Dr. Izsák Gyula részére adományozta.

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2014. április 30.