fő tartalom

Dr. Takács Miklós Józsefné

Dr. Takács Miklós Józsefné, született Keglovics Erzsébet, a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola pedagógusa, 1978-ban kapta meg diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar műszaki szakán.

Tanári pályája a Barátság úti Általános Iskolában indult, felső tagozatos diákoknak tanított gyakorlati foglalkozást és matematikát.

A következő tanévben munkáját az 1979-ben átadott Dózsa II. Általános Iskolában folytatta napközis nevelőként, a tantestület alapító tagjának számít. GYES után 1983 szeptemberében az akkor bevezetésre kerülő technika tantárgyat kezdte el oktatni.

Munkáját az állandó megújulás, fejlődés jellemzi: több mint két évtizede a barkácsolás mellett lányoknak az életvitel tantárgyat tanítja.

Kiváló szaktanár és pedagógus, aki tanítványait lelkesedésével és hozzáértésével mindig ismeretszerzésre ösztönözni. A technika tantárgy oktatásában rendkívül eredményes, diákjai a városi versenyeken eredményesen szerepeltek, dobogós helyezéseket értek el – míg voltak ilyen versenyek. A technika tantárgy helyi tantervét is ő készítette el.

A technika oktatásán kívül bekapcsolódik az iskola más tevékenységeibe is: részt vesz minden iskolai megmozdulásban, rendezvényeken, kulturális és szabadidős tevékenységeken, illetve a diákönkormányzat munkájában is aktívan közreműködik.

Munkájával és az előzetes feladatok megoldásával évek óta segíti a Határtalanul pályázat sikerét. Osztályfőnökként is a lelkiismeretesség és alaposság jellemzi – következetes, határozott, segítőkész és toleráns mind a diákokkal, mind a szülőkkel szemben. Tanítványai mindig, minden körülmények között számíthatnak odafigyelésére, tanácsaira és segítségére. Osztályaiban nagy hangsúlyt fektetett az osztályközösség alakítására, formálására. A szerencsétlen sorsú, nehéz körülmények között élő gyerekek mindig egyéni bánásmódban részesültek és sok törődést kaptak tőle, volt tanítványai rendszeresen visszajárnak hozzá, beszámolnak neki életük alakulásáról.

Rendkívül segítőkész, pedagógustársaival, tanítványaival és a szülőkkel is jó kapcsolatot alakít ki.

Oktató-nevelő munkáján kívül mindig végzett más feladatokat is: hosszú időn át volt felelős a tankönyvárusításért és ő intézte éveken keresztül az iskolai biztosítás megkötését és a diákigazolvány készítését.

Magas színvonalú munkája, kiemelkedő emberi értékei és az iskola iránti lelkiismeretes elkötelezettsége példaértékű mindenki számára.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a magas szakmai színvonalon végzett humánus és példaértékű pedagógiai tevékenységének, elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Dr. Takács Miklós Józsefné pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.