Dunaújvárosi Járási Hivatal - Földhivatali Osztály

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. I. emelet
Osztályvezető: Burkovics Attila
Telefon: 25/795-600, 25/795-610
Fax: 25/795-649
E-mail: foldhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8:00 – 12:00 óra és 13:00 – 15:00 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8:00 – 12:00 óra és 13:00 – 15:00 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8:00 – 11:00 óra

A Járási Földhivatal illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.

A Földhivatal feladatai

A földhivatal a hivatalvezető irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi munkáját az alábbi szervezeti felépítésben és feladatokkal:

Ingatlan-nyilvántartási szakterület

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy nyilvántartott adatokban, bejegyzett jogok, feljegyzett tények tekintetében történt-e a változás.
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése kérelemre, megkeresésre, jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.
 • A változásvezetés során, a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok, tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata a bejelentett változások alapján, a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartási adatokról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Földmérési szakterület – Tápai József

 • Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő változások előzetes és végleges vezetése.
 • Adatszolgáltatás az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból, vízszintes és magassági alappontokról
 • Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése körében felmerülő földmérési feladatok
 • Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása
 • Telekalakítási engedélyezési eljárás, egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása

Földügyi szakterület – Tar Ferenc

 • Munkája során elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használatának hatósági ellenőrzése, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Földhasználati-nyilvántartás vezetése
 • Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése
 • Talajosztályozási térképek vezetése
 • Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról
 • Parlagfű elleni közérdekű védekezés körében külterületi ingatlanok helyszíni ellenőrzése
 • Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatása. A földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése
 • családi gazdaságok nyilvántartása

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 • A járási földhivatalban ügyfélszolgálat működik, melynek feladata – mindhárom szakterület vonatkozásában - a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás.

További információk, aktualitások, nyomtatványok megtalálhatók a Földügyi Szakigazgatás hivatalos honlapján: www.foldhivatal.hu

 • Frissítve: 2019. március 27.