Dunaújvárosi Járási Hivatal - Építésügyi Osztály

 

Helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. I. emelet 116. iroda
Hivatalvezető: Kovács Zsolt
Telefon: 25/795-640
Fax: 25/795-649
E-mail: epitesugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 18 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Járási Építésügyi Hivatal ügyfélfogadása ügyeleti rendszerben történik, ezért a hivatal a munkarendjén belül az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés alapján fentiekben meghatározottaktól eltérő ügyfélfogadásra is lehetőséget biztosít.

Illetékességi terület:

 1. Dunaújvárosi Járás                
  Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs,Rácalmás
 2. Martonvásári Járás       
  Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál
 3. Sárbogárdi Járás 
  Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta

Az Építésügyi Hivatal feladatai

Építésügyi hatósági feladatkörben (építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,  jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási,  szakhatósági, veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokban)

Hatáskörrel rendelkezik alábbi területeken:

 • A kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyekben.
 • Az összevont telepítési eljárásokkal kapcsolatos ügyekben.
 • Amennyiben az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, a közreműködő, vagy társhatósági feladatokban.
 • A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények valamint az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények, valamint azok közvetlen környezetét jelentő telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházások ügyeiben, ha a kormány a beépítés szabályait rendeletben megállapította.
 • A sajátos építményfajták tekintetében, amennyiben építésügyi hatóságot külön jogszabály nem jelöl ki.
 • A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtételével és a bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő ügyekben.
 • Antennák, antennatartó szerkezetek és azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében.
 • Az általános elsőfokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben, kizárási ok bejelentése és megyei kormányhivatal azt jóváhagyó döntését követően.

Építésfelügyeleti hatósági ügyekben :

Ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.

Ennek keretében

 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le,
 • bontási tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési eljárást folytat le
 • a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
  • végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,
  • résztvevőinek jogosultságát,
  • végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát,
  • folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,
 • a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,
 • az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
  • építésfelügyeleti intézkedést tesz,
  • építésfelügyeleti bírságot szab ki,
  • megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,
 • szakhatósági eljárást folytat le.
 • kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az illetékességi területen fennálló épületekről
 • Frissítve: 2016. augusztus 30.