fő tartalom

Dunaújvárosi Járási Hivatal - Foglalkoztatási Osztály

A Foglalkoztatási Osztály esetében a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

06 25/795 697
06 25/795 691
06 25/412-253


Helye:

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.

Osztályvezető: Tóth-Lukács Rita
Telefon: 25/795-697, 25/795-691
Fax: 25/795-649
E-mail: foglalkoztatas.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 14 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 14 óra
 • Csütörtök: 8 – 14 óra
 • Péntek: 8 – 12 óra

Illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.

Feladat és hatásköre:

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint:

11. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

 1. ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe,
 2. ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
 3. közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,
 4. a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos létszámcsökkentéssel érintett székhelye vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van,
 5. munkaközvetítést végez,
 6. fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,
 7. információt nyújt, tanácsadást végez,
 8. az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
 9. közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
 10. ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,
 11. munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 12. kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,
 13. ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat,
 14. a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol.

 (2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai körében

 1. közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,
 2. munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból,
 3. fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,
 4. információt nyújt, tanácsadást végez,
 5. az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
 6. ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 7. kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel,
 8. át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében
  1. jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,
  2. ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,
  3. ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,
  4. ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,
  5. az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
  6. dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról,
 9. feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,
 10. szervezi a közfoglalkoztatást.

További információk, aktualitások, nyomtatványok megtalálhatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály honlapján: www.munka.hu  és www.fejer.munka.hu

 

 • Frissítve: 2022. szeptember 7.
 • Létrehozva: 2013. október 2.