fő tartalom

Fazekas Andrea

Fazekas Andrea szaktárgyi tudása korszerű a XXI. századi elvárásoknak maximálisan megfelelő. Módszertani, pedagógiai felkészültsége kimagasló. Rendkívül innovatív: ötletei, kreativitása biztosítja az intézményben folyó magas színvonalú művészeti nevelést. A Móricz iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából az egész országot megmozgató, rendkívüli ünnepségsorozat megalkotásában, rendezésében oroszlánrészt vállalt.

Az intézmény hírnevének öregbítése, életben tartása fontos a munkájában. 2010-ben az ő ötlete és szervezésének eredménye az I. Karai József Kórusfesztivál, amely szakmai találkozója volt országos hírű kórusoknak és karnagyoknak.

Munkáját megbecsülik a városban és az országban egyaránt. A város zenei életének meghatározó alakja, szorosan együttműködik a művészeti nevelés érdekében a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolával és a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával.

Az iskolai Pro Cultura Intercisae díjas kórusával fellépéseket vállalt 2015-ben a Ghymes együttessel, a városi vegyeskarral és más iskolai kórusokkal.

Elkötelezett szakmai tudását dicséri, hogy több mint 14 éve a németországi ingolstadti Reuchlin-Gymnasiummal, és 10 éve az angliai Dixi Grammar Scool művészeti tanáraival kiemelkedő testvériskolai programot tart fenn. Az évenkénti találkozón egymás országainak zenei és művészeti kultúrájával ismerkednek meg a diákok és tanáraik.

Fáradhatatlan az aktivitása, értékes tagja a KÓTÁ-nak. A szervezet 2016-ban rábízta az Éneklő Ifjúság Szakmai Napok megszervezését, ahol díszvendég volt személyesen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, valamint a szakmai előadássorozat vendégeként köszönthette Vadász Ágnest a KÓTA főtitkárát is.

A mindennapi munkájában igényes, komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét. Munkáját a NAT, a kerettanterv és az iskolai program határozza meg, mindezt tudatosan tervezi. Figyelemmel kíséri saját pedagógiai tevékenységének önmagára és másokra gyakorolt hatását. Önreflexiója folyamatos és kritikus. Ismeri az infokommunikációs technológiákat, melyek nagyban segítik a feltáró elemző tevékenységét.

A nevelést és az oktatást egységben szemléli, legfontosabb számára a tanulók kreativitása, sokirányú önkifejezésük biztosítása. Szeretettel fordul tanítványai felé. Tudását, tapasztalatait állandóan bővíti, minden lehetőséget kihasznál arra, hogy tovább képezze magát. De mindezt szívesen átadja a fiatalok számára. 2012-ben szakmai bemutató órát tartott a város és a városkörnyéki pedagógusok számára a Fejér Megyei Szakmai Napok keretében.

Példaértékű és elhivatott pedagógiai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Fazekas Andrea igazgatóhelyettes asszony részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.