fő tartalom

Fehér Teréz

Fehér Teréz, a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanára1978-ig volt az ungvári Állami Zeneművészeti Intézet növendéke, ahol tanulmányai elvégzése után zeneiskolai tanár és zongorakísérő képesítést szerzett.

Aktív dolgozó éveit szülővárosában kezdte meg, majd 1992-től a mai napig a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola kollektíváját erősíti, jelenleg óraadóként, hiszen 2018-ban nyugdíjba vonult.

2000 szeptemberétől – 2013 augusztusáig a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára, valamint 2012 augusztusáig a Zeneművészeti tagozat munkaközösség vezetője is.

Munkája során mindig arra törekszik, hogy tanulói befogadják a minőségi zenét és annak aktív hallgatói legyenek, a zene váljon életük részévé. Szakmai pályafutása alatt számos, a munkáját segítő továbbképzésen vett részt, illetve tanszakvezetőként rendszeresen tájékoztatja kollégáit a fejlődési lehetőségekről.

26 éve aktív tagja a tantestületnek. Tevékenysége és szakmai iránti elhivatottsága színesíti és gazdagítja Dunaújváros és környékének zenei életét.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló szakmai színvonalon végzett tevékenysége, példaértékű hivatástudata elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet Fehér Teréz tanárnő részére adományozta.

  • Frissítve: 2019. június 12.
  • Létrehozva: 2019. június 12.