fő tartalom

Feketéné Madár Erzsébet

Feketéné Madár Erzsébet a főiskola elvégzése után, 1979-ben kezdte pályáját, Székesfehérváron. 1994-től oszlopos tagja a Bóbita Tagóvodának, ahol jelenleg is dolgozik. 2008-tól tagóvoda-vezető. Számos továbbképzésen vett részt.  Nyitott az új eszközök és módszerek kipróbálására, alkalmazására, a továbbképzéseken szer­zett ismereteit folyamatosan beépíti, hasznosítja. Oktató-nevelő munkájának egészét a gyere­kek és az óvoda érdekeinek figyelembe vételével szervezi meg. Követendő mintát mutat kol­légáinak szakmai felkészültségével, következetességével. Észrevételei, ötletei, lényeglátása sokszor segítik a nevelőtestületet egy-egy feladat végrehajtásában. Munkáját a mai napig a lendületesség és a szakmaszeretet jellemzi. 42 éve foglalkozik kisgyermekekkel, nagyfokú hivatástudat és áldozat jellemzi mindennapi munkáját. Kedves, derűs, nyugodt természete hozzásegíti ahhoz, hogy munkanapjait szívesen  töltse a gyermekekkel. Mindig naprakész, és felkészült, folyamatosan újabbnál újabb ötletekkel áll elő, annak érdekében, hogy a gyermekeket a változatos tevékenységek által élményhez juttassa.

Mindenkivel szemben segítőkész, tole­ráns, empatikus. Több főiskolai hallgató és dajka is töltötte nála szakmai gyakorlatát, valamint mentorként is támogatja a gyakornokokat. A fiataloknak is lelkesen igyekszik átadni sokéves tapasztalatát, tanácsaival, példamutatásával segíti őket a szakma elsajátításában.

  • Frissítve: 2021. június 10.
  • Létrehozva: 2021. június 10.