fő tartalom

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: (22) 526-900
Telefax: (22) 526-905
E-mail:  hivatal@fejer.gov.hu
Honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás helye: 

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Az ügyfélfogadás időpontja:

Hétfőtől csütörtökig: 8.00-11.30 óráig és 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-11.30 óráig

A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje: 

A vezetők - az Állami Főépítész és az Építésfelügyelet vezetője kivételével - a hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.

A hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek, valamint a szakigazgatási szervek az országgyűlési képviselőket soron kívül fogadják.

A hivatalvezető közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői és a szakigazgatási szervek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek kormánytisztviselői, köztisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.

Az Állami Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:

Kedd: 8.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 16.00 óráig

Az állami főépítész előzetes időpont egyeztetés szerint fogad ügyfeleket.
Az építésfelügyelők az ügyfeleket fogadják:

Hétfő 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 16.00 óráig
Péntek 8.00 órától - 12.00 óráig fogadják.

Az Építésfelügyelet elérhetőségei:

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

(06-22-514-778, 06-22-514-790, 06-22-526-945, 06-22-526-946, Fax: 06-22-526-941)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől csütörtökig: 8.00-11.30 óráig és 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-11.30 óráig

A Szociális és Gyámhivatal elérhetősége:

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

(06-22-526-930, 06-22-526-931, Fax: 06-22-526-943)

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
honlap: www.asz.hu
Dunaújvárosi Járási Ügyészség
2400 Dunaújváros, Devecseri G. u. 2.
2401 Dunaújváros, Pf.: 118.
T: (25) 410-114, T/Fax: (25) 408-901
Fejér Megyei Főügyészség
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
8003 Székesfehérvár, Pf.: 49.
T: (22) 313-326, 379-276
T/Fax: (22) 312-480
Főügyész: Dr. Juhász András c. fellebbviteli főügyészségi ügyész
E-mail: fej.fou@mku.hu
Közönségkapcsolat elérhetősége
Közönségkapcsolati vezető: Dr. Lajos Béla osztályvezető főtanácsos
Közönségkapcsolat postacíme: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Közönségkapcsolat telefonszáma: +36-1-484-9155
Közönségkapcsolat telefax: +36-1-484-9209
Közönségkapcsolat e-mail:  szamvevoszek@asz.hu
Állami Számvevőszék Fejér Megyei Ellenőrzési Iroda
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 14.
Székhelye: 06-22-513-580

 

  • Frissítve: 2020. március 2.
  • Létrehozva: 2011. augusztus 27.