fő tartalom

Gálosfai Tímea

Gálosfai Tímea 1989-ben szerzett tanítói diplomát, a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Okleveléhez kettő szakkollégiumi végzettséget szerzett, közművelődési és közlekedési szakreferens területen. A tanítói diploma megszerzése előtt képesítés nélkül dolgozott Kartal település iskolájában, miközben levelező tagozaton fejezte be a tanítóképző főiskolát. Onnan került vissza Dunaújvárosba és a jelenlegi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI-ben dolgozott sok éven át.

1996-ban érkezett jelenlegi munkahelyére a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolába. A pedagógusi hivatás minden területén tapasztalatot szerzett, volt napközis tanító, osztálytanító, szakkörvezető, mentor, szabadidő szervező, minőségirányítási vezető, etika, dráma és tánctanár. Mindezek gyakorlása közben folyamatosan tanult, munka és saját gyermekei nevelése mellett. Főbb végzettségei között szerepel gyermektánc oktató, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga. 2012-ben okleveles nyelv és beszédfejlesztő tanári végzettséget szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Részt vett erkölcstan tanári képzésben, majd 2014-ben mesterpedagógusi minősítő vizsgát tett. Ezután vált szaktanácsadóvá.

2009 óta intézményvezetői helyettesként dolgozik. Feladata az alsó tagozat szakmai irányítása. Ez idő alatt fáradhatatlan munkabírása lehetővé tette számára, hogy az iskolai munkát átszervezze a gyermekek és a szülők érdekében. Segítségével bevezetésre került az iskolaotthonos rendszer, illetve az iskolai ügyelet megszervezése. Az óvodás gyermekek beiskolázásával kapcsolatos teendőket nagy felelősséggel szervezi meg. Az iskolában dolgozó pedagógiai asszisztensek munkájának megszervezése is az ő feladata.

Elkötelezett a kollégák szakmai fejlődésének támogatásában. Ennek érdekében továbbképzéseket szervez számukra, folyamatosan tájékoztatja őket a lehetőségekről. Tankönyvfelelősként fontos feladata a tankönyvrendelés elkészítése. Ezt a tevékenységet gyakorlatilag folyamatosan kell végeznie a tanév során.

Szaktanácsadóként biztosan számíthat rá minden kolléga, a pedagógus életpálya különböző fokozatainak elérése érdekében. Fontos számára, hogy az iskolába járó gyermekek hozzáférhessenek a nem klasszikus értelemben vett tanulási lehetőségekhez. Ezért támogatta nagy lelkesedéssel az iskola sakk oktatás bevezetését, és az azzal járó szervezési feladatokat. Az iskola szabadidős és kulturális tevékenységének is irányítója. Számtalan ünnepély, verseny, program szervezője, irányítója.

Nagyon régi hagyománya az iskolának a Petőfi Gála. Ennek legfőbb mozgatórugója, szervezőjeként hozzájárul a minden évben megrendezett, nagyszabású esemény sikeres lebonyolításához. Munkája során számtalan pályázati lehetőséget használt ki, melyet a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítványon keresztül – annak kuratóriumi tagjaként – a tanítványok, és az iskola fejlődésének javára fordíthatnak.

Gálosfai Tímea több, mint 20 éve dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskolában, mindig elkötelezetten a gyermekek és az iskola mellett.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a sokrétű, magas színvonalon végzett, több évtizedes elkötelezett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Gálosfai Tímea intézményvezető helyettes asszony részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.