Garai Zsuzsanna

Garai Zsuzsanna a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola igazgatója. 35 éve van a pedagóguspályán. Hosszú évekig kiemelkedő szakmai felkészültséggel, pedagógiai hozzáértéssel tanított, 12 éve céltudatos, elkötelezett intézményvezető. Munkáját nagyfokú hivatástudattal, megbízhatóan, lelkiismeretesen végzi.

Tanítói diplomáját 1986-ban a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerezte meg. Pedagógusi pályájának kezdetén sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott. Kitartóan, türelemmel oktatta, nevelte tanítványait, mindig gondot fordított a gyermekek harmonikus fejlődésére. Időt fáradságot nem kímélve építette a szülőkkel a kapcsolatot, segítve ezzel a támogató család háttér kialakítását. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a lemaradó tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására, de szem előtt tartotta a tehetségek felkarolását is. Tehetséggondozó szakkört vezetett, bemutató órákat tartott, tanítványai eredményesen szerepeltek a városi versenyeken. Munkabírása, szakmaszeretete a nevelőtestület megbecsült tagjává tette. Az idők során szerzett tapasztalatait jelenlegi beosztása során is sikeresen alkalmazza. Szakmai felkészültségével, következetességével és igényességével követendő mintát mutat.

A szakmai megújulásra, tudásának bővítésére folyamatosan törekszik. Számtalan önképzés és tanfolyam elvégzése mellett két nyelvvizsgával is büszkélkedhet.

2002-ben a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető szakvizsgát szerzett, mely megfelelő elméleti ismereteket adott vezetői munkájához.

Együttérző, segítőkész kolléga, a gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus. Határozott és következetes vezető, karakteres egyéniség. Rendíthetetlen hittel és akarattal dolgozik. Kiemelt feladatának tekinti az iskola oktató-nevelő munkájának erősítését, színvonalának javítását, eredményességének növelését. Ehhez személyes példamutatásával járul hozzá, őszinte és becsületes.

2014-ben elvégezte a Dunaújvárosi Egyetemen a pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszakos képzést. Az itt tanultaknak azóta is hasznát veszi. Évek óta részt vesz az országos mérések előkészítésében, szervezésében és az eredmények kiértékelésében.

A pedagógus életpályamodell bevezetését követően sokrétű feladatot lát el: pályakezdők gyakornoki időszakának, szakmai gyakorlatának nyomon követése, segítése, belső, intézményi minősítővizsgák szervezése.

Sokasodó feladatai mellett is képes megfeleni a kor kihívásainak, az állandó megújulásnak. Negyedik diplomáját 2016-ban a Dunaújvárosi Egyetemen szerezte, gyakorlatvezető mentortanár szakon kitüntetéses oklevelet kapott. Innovatív beállítottságú, munkabírása, precizitása, önmagával és a diákokkal szembeni igényessége mind az iskola, a nevelőtestület javát szolgálja.

Közéleti tevékenysége is kiemelkedő, 2006-tól DMJV Önkormányzatának Kulturális, 2010-től Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságának tagjaként segíti a bizottságok munkáját.

Kiemelkedő hivatástudatának és vezetői tevékenységének elismeréseként

  • Frissítve: 2019. június 12.
  • Létrehozva: 2019. június 12.