fő tartalom

Geréné Váncsa Erzsébet

2020-ban a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjra jelölést kapott Geréné Váncsa Erzsébet, az Arany János Általános Iskola pedagógusa.

Geréné Váncsa Erzsébet pedagógusi pályája 1980-ban indult. 1985-ben került Dunaújvárosba, a Kertvárosi József Attila Általános Iskolába. Az intézmény megszűnésekor az Arany János Általános Iskola lett a munkahelye, jelenleg is itt tanít. Elhivatottsága, emberi tartása példaértékű. Szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség. Munkáját lelkiismeretesen, igényesen végzi. Következetességével, felkészültségével követendő mintát mutat. Kimagasló tudását a szülők és a kollégák egyaránt elismerik. Kollégáival harmonikus kapcsolatot alakított ki, tudását szívesen megosztja velük, mindig készen áll az együttműködésre. Fontos feladatának tekinti az iskola oktató-nevelő munkájának folyamatos erősítését, színvonalának javítását, eredményességének növelését. Ehhez személyes példamutatásával járul hozzá. Mindennapi munkájában a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára törekszik. Nagy empátiával és sok-sok türelemmel fordul a gyerekek felé, akik szeretik, tisztelik, ragaszkodnak hozzá. Közösségformálása kivételes. Az összetartozás érzését gazdag szabadidős-és kulturális programokkal, osztályrendezvényekkel erősíti. Nemzeti értékeink, kulturális örökségünk megismerésére, megbecsülésére neveli kis tanítványait.

  • Frissítve: 2020. szeptember 25.
  • Létrehozva: 2020. szeptember 25.