fő tartalom

Gubán Zsuzsanna

Gubán Zsuzsanna az érettségi után Előszálláson, majd Mezőfalván helyezkedett el képesítés nélküli nevelőként, majd felvételt nyert a JPTE történelem-orosz tanári szakára. A diploma megszerzése után a Római városrészi 2. számú Általános Iskolában tanított, és a gyermekvállalás mellett a nyelvtanárok akkori átképzésében vett részt.

Ez inspirálta arra, hogy az ELTE-n elmélyítse angol nyelvtanári tudását újabb módszertani alapokkal. 1993-ban a Széchenyi István Gimnáziumba helyezték, ahol a középiskolai oktatás-nevelés részese lehetett, de visszavágyott az általános iskolai közegbe, és az első lehetőséget megragadva két év múlva már a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában dolgozott.

 A tantestületnek rövid időn belül aktív, és meghatározó tagja lett. Az angol nyelv tanításában nemcsak a tagozat megújításában, rendezvényeinek megszervezésében, hanem a hátrányos helyzetű, tanulók felzárkóztatásában is sok szerepet vállalt. A tagozatos tanulóinkat rendszeresen tanulmányi kirándulásra vitte Angliába, nyári táborokban, a nyelvtanulás mellett a szabadidős foglalkozások megszervezésében is tevékenykedett. Osztályfőnökként, jó kapcsolatot ápolt tanítványaival, és szüleikkel, a közösségépítés mindig is erőssége volt. Tanítványai megállták helyüket a továbbtanulás után is, és szeretettel gondolnak Zsuzsa néni, precíz pontos, jól felépített óráira, vázlataira, és szigorú, de segítő szándékára. Történelem tanárként nem tananyagot tanított, hanem igyekezett szemléletet formálni, a véleményalkotó diák volt számára a fontos cél. Mindig azt vallotta, hogy a tudáshoz vezető út tanárnak, és diáknak is nagyon megterhelő, de a közös élmények mindig feledtetik a nehézségeket.

Gubán Zsuzsanna tanárnőt példamutató oktató-nevelő munkájáért a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjban részesül.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.