fő tartalom

Gyenes Józsefné

Gyenes Józsefné 38 éve az óvodás korú gyermekek vidám óvodai életéért dolgozik, tevékenykedik. Csoportban dolgozó óvodapedagógusként számára mindig a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt. Személyiségéből adódóan vidámság, jó kedv veszi körül.

Pedagógiai és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mely differenciáltan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a kollégák szakmai személyiségének kiteljesedését.

Folyamatos önfejlesztésével is arra törekszik, hogy szakmai munkája színvonalát, módszertani kultúráját javítsa, fejlessze. Igénye van arra, hogy megismerje az újdonságokat, továbbképzések állandó résztvevője legyen. Töretlen fejlődés jellemzi. Sokoldalú feladatvállalása, állandó önképzésre való igénye egész pedagógiai pályáját átszövi. 2015 óta a Dunaújvárosi Óvoda vezetője. Elkötelezettsége, vezetői eredményei a gyermekek, a pedagógus hivatás iránti alázatot mutatják. Személyisége meghatározó az intézmény működésében: következetesen, innovatív szemlélettel, problémamegoldó és rugalmas attitűddel irányítja az óvodát, annak nevelőtestületét. Hivatástudatát mi sem példázza jobban, mint az, hogy az intézmény minden ügyét és történését számon tartja, minden dolgozót név szerint ismer. Nem ismer lehetetlent, vallja – mindent meg lehet oldani.

Fiatal pályakezdő óvónők felnéznek rá, nagyon szeretik közvetlen, barátságos stílusát. Hivatástudata, életpályáján elért eredményei mintát, követendő példát adnak számunkra.

Közvetlen kollégái szerint fontos számára hogy állandó pörgésben, mozgásban legyen.

Mindig valamilyen program szervezésében vagy átrendezésben, felújítás megvalósításában vagyunk. Lételeme a folyamatos mozgás, a változásokat kihívásként éli meg.Éva vallja, hogy az információ és az emberi kapcsolatok egy jól működő intézmény alapja. Mind a 228 dolgozója gondját a lelkén viseli. Empatikus, segítőkész személyiség. Szíve szerint minden nehéz sorsú gyermeket és kóbor állatot befogadna!

A közéletben is aktív szerepet vállal, bátran és hangosan képviseli kollégái érdekeit. Munkájának köszönhetően még jobban megerősödött a Dunaújvárosi Óvoda szakmai színvonala, fejlődött az infrastruktúra, a tagóvodák közötti együttműködés.

Vezetése alatt a Dunaújvárosi Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett, melynek kapcsán továbbképzéseknek adhat helyszínt, bemutatva saját jó gyakorlataikat, illetve főiskolai hallgatók gyakorlati képzését, gyakorlati záróvizsgáját is vállalják.

Nevéhez kötődik a „Csicsergő” című kiadvány, mely félévente jelenik meg, érdekes szakmai cikkekkel, kollégák bemutatkozó soraival, a munkaközösségek munkájáról, a kollégákat, szülőket foglalkoztató éppen aktuális témákról. Cikkei rávilágítanak a pedagógusokat foglalkoztató témákra, gyermekneveléssel kapcsolatos problémákra, sikerekre.

Vezetése alatt 7 tagóvoda kapott – Dunaújváros Önkormányzata támogatásával, az OVI-SPORT Közhasznú Alapítvány segítségével – műfüves, multifunkciós focipályát. Sportszerető lokálpatriótákkal karöltve egy éve elindították a városi Ovifoci Bajnokságot. Munkája eredményessége miatt az OVI-SPORT Közhasznú Alapítvány elnöke meghívta az országos elnökségbe.

Nagy kutyabarát, ennek köszönhetően kutyaterápiás foglalkozások is indultak az egyik tagóvodában. Ezzel a programmal lehetőséget biztosít a hátrányok leküzdésére, esélyt teremtve a fejlődésben akadályoztatott gyermekek sokoldalú fejlődéséhez.

Szívügyének tekinti, hogy minden tagóvodában magas szakmai, módszertani kultúrával rendelkező óvodapedagógusok, segítő szakemberek dolgozzanak.

2016-ban elkészítette Mesterpedagógus pályázatát, majd sikeres mestervizsgát tett. Jelenleg mesterprogramjának megújításán dolgozik. Személyes példamutatásával és támogatása révén több kolléga megírta portfólióját a pedagógus II. fokozat illetve mesterpedagógus fokozat elérése céljából, gyakornokaink sikeres minősítő vizsgát teljesítettek.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának alelnökeként is fontos céljának és feladatának tekinti a dunaújvárosi gyermekek sportolásra való ösztönzését játékos formában, a tehetségek felismerését, majd fejlődésének segítését. Vezetői feladatai mellett fontosnak érzi társadalmi szervezetekben való részvételét, a kapcsolatok ápolását, fejlesztését.

A pandémiás járványhelyzet időszakában példaértékűen szervezte, koordinálta és biztosította a Dunaújváros Óvoda működését az egészségügyi eljárások fegyelembe vételével. Arra is figyelmet fordított, hogy az intézmény dolgozói a veszélyhelyzet kezdeti időszaka idején hatékonyan közreműködjenek a városlakók megsegítésében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve.

Intézményvezetői tevékenységét jelenleg is fáradhatatlanul, őszinte hivatástudattal, folyamatosan magas színvonalon végzi.

A Dunaújvárosi Óvoda érdekében végzett pedagógiai tevékenysége és óvodavezetői munkája alapján „Dunaújváros Oktatásügyéért” Díjban részesül.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.