fő tartalom

Hevesi Árpádné

A Dunaújvárosi 5. számú Napköziotthonos Óvoda óvónőjeként kezdte szakmai tevékenységét 1975-ben. A magas színvonalú szakmai felkészültséggel bíró óvónő 39 évet felölelő munkájában, mindig hangsúlyt kapott a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, saját módszertani ismereteinek mélyítése, megújítása.

1983-ban vezetői feladatot kapott a Kisapostagi Óvodában. 1990-ben ismét Dunaújvárosban helyezkedett el, az akkori Napraforgó Óvodában, mint óvodapedagógus, 1992-től pedig vezető-helyettesként végezte munkáját. Később az akkor 9. számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott tovább, ahol felismerték kimagasló pedagógiai képességét, ezért 1998-tól vezető-helyettesi feladatot kapott. 2002-ben megbízott vezetője lett az akkor összevont 8-as és 9-es számú Napköziotthonos Óvodának. Nevéhez fűződik a két óvoda nevelési programjának harmonizálása, amely az egyediségeket figyelembe véve, mindkét nevelőtestület egyetértésével készült el. 1996 óta a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvoda óvodapedagógusa.

Az előző óvodákból hozott hagyományok és az általa képviselt nevelési elvek, kezdettől nagy hatást gyakoroltak a nevelőközösség légkörére, arculatára, nevelőmunkájára.

Időt és többletmunkát nem kímélve kész minden áldozatra a gyermekek fejlesztésére, és nevelésére irányuló tevékenységek területén. Mentálhigiénés képzettségéből és egyéni érzékenységéből adódóan nagy figyelmet fordít az elesettekre, gondjaikat szívügyeként igyekszik orvosolni.

Alapító tagja volt a TIKIRIKI BÁBEGYESÜLET-nek, mely országos szintű bábcsoportként működött. Művészi képességeit igazolja, hogy bábművészként, rendezőként, illetve bábkészítőként is számítottak munkájára.

Mindennapjaiban emberséges, reálisan gondolkodó óvodapedagógus és vezető, aki a közösséget higgadt és korrekt véleménynyilvánításával támogatja.

Lelkiismeretes és példaértékű munkájának elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Hevesi Árpádné óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. július 7.
  • Létrehozva: 2014. július 7.