Dunaújváros Közszolgálatáért

Hírkép: Dunaújváros Közszolgálatáért

Dunaújváros MJV Közgyűlése önkormányzati rendeletével alkotta meg a "Dunaújváros Közszolgálatáért Díj"-at. A díj azon köztisztviselőknek adományozható, akik a város fejlődése, hírnevének növelése, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tevékenységének javítása érdekében kiemelkedő munkát végeznek. Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújváros Közszolgálatáért díjat az idei évben: Prajdáné Kustán Erzsébet, Ráczné Bodó Beáta valamint Szabó Imre részére adományozta, melyet Cserna Gábor polgármester úr a mai napon ünnepélyes keretek között adott át.

Prajdáné Kustán Erzsébet intézményigazgatási ügyintéző a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban 1994 októbere óta dolgozik szociális területen, részben a korábbi Szociális Iroda, jelenleg pedig a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztályon. Munkaköri feladatai az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények igazgatási, szakmai feladatainak ellátása, nevezetesen szakmai, törvényességi ellenőrzése, adatszolgáltatások teljesítése, bizottsági, közgyűlési előterjesztések készítése, alapítványok és egyéb civil szervezetek döntést igénylő kérelmeinek előkészítése.    Figyelemmel kíséri és alkalmazza a munkánkat meghatározó jogszabályi változásokat. Az idei évtől az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményhez köthető ügyintézés mellett a GESZ intézményének ügyeit is koordinálja.

Prajdáné Kustán Erzsébet nagy teherbírású, megbízható munkatárs, aki fegyelmezetten, jó minőségben, alapossággal és szorgalommal végzi a rábízott feladatokat. Rendszeresen lát el helyettesítő feladatokat, az új munkatársak betanításában is részt vesz, kollegiális kapcsolatot ápol az intézményvezetőkkel, társszervek ügyintézőivel és munkatársaival.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott és példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként, a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Prajdáné Kustán Erzsébet részére adományozta.

 

Ráczné Bodó Beáta 1990-ben gyors- és gépíró végzettséget szerzett a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában, és pénzügyi nyilvántartóként kezdett dolgozni a Dutex Textilipari Rt.-nél. 1992. május elsejétől a Szervezési és Jogi Iroda „leíró” irodáján ügykezelőként kezdte meg közszolgálati tevékenységét. 1993-ban a Földes Ferenc Dolgozók Iskolájában szerezte meg érettségijét, és ügykezelő alapvizsgát, majd 2008-ban, miután számítástechnikai szoftver-üzemeltető képesítést szerzett és munkáját ügyintézőként folytathatta, közigazgatási alapvizsgát tett.

Legfontosabb feladata a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítése, melyet határidőben, megbízható precizitással lát el, általa a hozzászólások és javaslatok a legpontosabban kerülnek rögzítésre. Gondoskodik a kivonatok elkészítéséről és továbbításáról az érintettek felé. Nagy szorgalommal vesz részt a választásokat megelőző és az azt követő adminisztrációs munka elvégzésében. A hivatalban eltöltött 23 év alatt munkáját a hozzáértés, a lelkiismeretesség és megbízhatóság jellemezte. Munkatársai szeretik, mindenben számíthatnak rá, segítőkész, szerény és kiegyensúlyozott.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Ráczné Bodó Beáta részére adományozta.

 

Szabó Imre a középiskolát Dunaföldváron a Magyar László Gimnáziumban végezte 1980-ban. Még abban az évben felvételt nyert a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolára és 1986-ban építészmérnöki diplomát szerzett. Építész tervezőként kezdett dolgozni a székesfehérvári Fejér Megyei Tervező Irodán, 1989-től pedig a Dunaújvárosi Tervező Irodán. Az iroda megszűnését követően a Terv- Kör Tervező és Szakértő Betéti Társaságnál dolgozott.

2001-től Dunaújváros MJV főépítésze, egyúttal az Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda vezetője, majd a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője. 2003-tól tevékenyen részt vett a rendezési terv készítését megalapozó tanulmányok, építészeti és egyéb műszaki tervek elkészítésében, valamint a városkép és építészeti értékek védelmében. Jelentős a szerepe a jelenleg futó és küszöbön álló projektek előkészítésében, lebonyolításában és a kivitelezés ellenőrzésében. Ilyen például a már megvalósult IVS, vagy a Római városrész fejlesztésének projektje, és ide tartozik a még zajló Integrált Területfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció, vagy a Mondbach kúria/malom épületegyüttes és környezetének hasznosítása, fejlesztése, vagy éppen a labdarúgó sportlétesítmények fejlesztésének programja. Munkássága alatt készült el Dunaújváros első digitális szabályozási terve. Városunk 2013. óta a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület tagja, melyben aktív szerepet vállal.

Munkavégzésére a szakmai hozzáértés, jó problémamegoldó képesség jellemző. Nagy tapasztalattal rendelkező vezető. Szakmai munkájának elismeréséül 2013-ban a Fejér Megyei Príma Díj Különdíját vehette át a magyar építészet és építész művészet kategóriájában.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű tevékenységének és hivatástudatának elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Szabó Imre részére adományozta.

A díjak átadása alkalmából rendezett ünnepséget Polgár Lilla és Gasparik Gábor, a Bartók Kamaraszínház színművészeinek előadása tette még emlékezetessebbé.

  • Frissítve: 2015. június 30.