Avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete az alábbi szabályozást foglalja össze az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

 a környezetvédelemről

1. Avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályok

1. § (1) Avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) ártalmatlanítását elsősorban helyben történő komposztálással kell végezni.

(2) Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb mással fertőzött) avart és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(3) Dunaújváros azon területein, ahol az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tilos, az avart és a kerti hulladékot az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

(4) Családi házas és üdülőövezetben avart és a kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között munkanapokon lehet. Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 9,00-17,00 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.

(5) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

2. § (1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

 (2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelő hatást, tűz- és robbanásveszélyt ne okozzon. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(6) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(7) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más vegyi adalékanyag.

(8) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

(9) A Munka Törvénykönyvében meghatározott szabad- és munkaszüneti napokon, valamint ünnepnapokon, valamint a hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom idején a város teljes közigazgatási területén, a nem családi házas beépítésű övezetekben és a város közterületein pedig egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

 

  • Frissítve: 2016. március 24.