Fontos határidők közelednek!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága szeretné felhívni az adózók és könyvelőik figyelmét néhány fontosabb bejelentési, bevallási határidőre.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadóban az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését január 15-éig kell bevallani.

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be a múlt évben, ami kihat a következő, 2017. évi építményadó megállapítására.

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót, és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra az építményadó.

A bevallási kötelezettség teljesítésére http://dunaujvaros.hu/adougyek link alatt a nyomtatványok menüpontban elérhető építményadó bevallási nyomtatvány szolgál.

 

IPARŰZÉSI ADÓ

Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a KATA adóalanyok adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert. A KATA alanya a KATA-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig dönthet arról, hogy az adóalapját az egyszerűsített, tételes módszerrel kívánja megállapítani. 

Azok a KATA hatálya alá tartozó vállalkozások, akik az iparűzési adóban tett nyilatkozatukat – mely szerint ezen adónem vonatkozásában az adóalap egyszerűsített meghatározását választották – a következő évtől, azaz 2017-től meg kívánják változtatni és áttérni az általános módszer szerinti adóalap megállapításra, 2017. február 15. napjáig tehetik meg.

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez a „Bejelentkezés, változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál, mely az önkormányzati adóhatóság http://dunaujvaros.hu/adougyek_nyomtatvanyok honlapján megtalálható.

Amennyiben az iparűzési adóban a KATA hatálya alá tartozó vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert választotta és az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a Htv. 39/D. § alapján (statisztikai állományi létszám bővítése) az adóalap vagy a Htv. 40/A. § alapján (útdíj 7,5%-a, vagy az ideiglenes jellegű tevékenység után megfizetett adó) az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja, a mentességét, kedvezményét az adóév január 15-éig benyújtott adóbevallásban érvényesítheti.

A bejelentésre, bevallásra nyitva álló határidők jogvesztő határidők, azok elmulasztása esetén az adóévben az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer nem alkalmazható, adókedvezmény nem érvényesíthető.

  • Létrehozva: 2016. december 14.