DUNAÚJVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT 2017

Hírkép: DUNAÚJVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT 2017

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot ír ki 2017. évi kulturális célú, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. Pályázni lehet: Hagyományteremtő- és őrző városi rendezvények szervezésére, közművelődési tevékenységek fejlesztésére, művészi tevékenységre, valamint kiadványok megjelentetésére. Dunaújvárosi lakóhelyű szerzők saját műveik, illetve róluk szóló kiadvány támogatásáért folyamodhatnak, saját erő feltüntetése előnyt jelenthet. Művészeti-irodalmi kiadványok esetében kérjük, hogy csatoljanak a műről szakvéleményt is! Pályázat benyújtása: A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kell küldeni: Polgármesteri Hivatal Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Határidő: 2017. április 20.

DUNAÚJVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT 2017

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot ír ki 2017. évi kulturális célú, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

Pályázni lehet: Hagyományteremtő- és őrző városi rendezvények szervezésére, közművelődési tevékenységek fejlesztésére, művészi tevékenységre, valamint kiadványok megjelentetésére.

Dunaújvárosi lakóhelyű szerzők saját műveik, illetve róluk szóló kiadvány támogatásáért folyamodhatnak, saját erő feltüntetése előnyt jelenthet. Művészeti-irodalmi kiadványok esetében kérjük, hogy csatoljanak a műről szakvéleményt is!

Pályázaton részt vehetnek: dunaújvárosi székhelyű kulturális és oktatási intézmények, kulturális alaptevékenységű civil szervezetek, közalapítványok, gazdasági társaságok és dunaújvárosi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek is. Egy pályázó legfeljebb 3 témában nyújthat be kérelmet.

Aki az elmúlt 2 év valamelyikében önkormányzati költségvetésből kapott támogatással nem számolt el, kizárja magát a pályázatból. A pályázat elbírálását követően egyedi kérelmek alapján céltámogatásra csak korlátozott mértékben lesz lehetőség!

Pályázat formája: A pályázók 1-2 oldalon ismertessék a tervezett tevékenységet, továbbá a pályázat mellékletét képező adatlapon részletezzék a költségeket, és csatolják az adatlapon felsorolt nyilatkozatokat és igazolásokat. A nyilatkozatok benyújtása nélkül a pályázat érvénytelen.

Az adatlap és a mellékletek igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási osztályán, illetve letölthetők a www.dunaujvaros.hu honlapról.

Információ: bokor@pmh.dunanet.hu e-mail címen Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintézőnél.

Pályázat benyújtása: A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kell küldeni:

Polgármesteri Hivatal Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Határidő: 2017. április 20.

A pályázat hiánypótlást csak külső szervezettől beszerzendő nyilatkozatok, igazolások becsatolása miatt engedélyez, a hiányos, továbbá a benyújtási határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.

Pénzügyi feltételek:

Az elnyert támogatásból elszámolhatók az alábbi költségek: személyi kiadások és azok közterhei, valamint dologi kiadások. A támogatás a szervezet működési költségeire (rezsi költség, banki kezelési költség), valamint nagyértékű eszköz beszerzésére nem fordítható. Saját forrásra vonatkozóan előírás nincs, de annak megléte és igazolása az elbírálásnál előnyt jelenthet. Az egyes pályázatokra megítélhető támogatások vonatkozásában a pályázat kiírója nem határoz meg alsó és felső határt.

A támogatás egyösszegű, előfinanszírozott, utólagos elszámolással, a felhasználás végső határideje 2018. február 28. az elszámolás végső határideje 2018. május 31.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása – az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése után – polgármesteri határozattal történik. (Alapítványok esetében a közgyűlés dönt.)

Nem részesülhet támogatásban az, akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti kizáró ok áll fenn.

A pályázók a pályázat eredményéről szóló határozatot postai úton megkapják, illetve azt a kiíró a város honlapján közzéteszi.

Az eredményesen pályázókkal a Polgármester támogatási szerződést köt. Szerződéskötésre a megítélt összeggel azonos összegről szóló, a kedvezményezett bankszámlája terhére kiállított „azonnali beszedési megbízás” becsatolását követően kerülhet sor.

Magánszemély pályázó jelöljön meg pénzkezelést vállaló jogi személyt (bonyolítót), és csatolja annak befogadó nyilatkozatát.

Felosztható keret 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió Ft, amelytől az elbírálók szükség szerint eltérhetnek.

A pályázók 2017. május 19-éig, alapítványi pályázók 2017. május 31-éig kapnak értesítést a döntésről.

 

A teljes pályázati anyagot megtalálja a hír mellékletének csatolmányában, vagy az alábbi linkre kattintva: http://dunaujvaros.hu/aktualis_palyazatok

 

  • Frissítve: 2017. április 3.