Százmillió forint a járdák felújítására

Hírkép: Százmillió forint a járdák felújítására

A húsvét hétfői munkaszüneti nap miatt ezúttal nem csütörtökön, hanem pénteken ülésezett a közgyűlés. Ezt összehangolták az április 21-i Rendőr- és Tűzoltónappal, hogy ezen a rendezvényen adhassák át a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjakat. https://dunaujvaros.com/hirek/201704/szazmillio_forint_a_jardak_felujita...

Így 10 órakor a képviselők átvonultak a főtérre a rendezvény megnyitójára, amelyen Cserna Gábor polgármester átadta az elismeréseket.

A közgyűlésen mintegy ötvenhat napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaltak meg. Olyan témákban kellett döntést hozni, mint például turisztikai hatástanulmány készíttetése az Intercisa Múzeum költöztetéséről. A Modern Városok Program keretében a Városháza térről a Magyar úti Monbach-kúriába helyeznék át a múzeumot, és ehhez szükség van még program-és költségvetési terve.

Kedvező elbírálásban részesült az önkormányzat négy olyan projektje, amellyel energetikai korszerűsítéseket fognak elvégezni, például a Petőfi iskolában. Ám ehhez egy Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (röviden SECAP-ot) kell készíttetni. Ehhez négy cégtől kérnek be árajánlatot.

Mintegy tizennégy millió forintot nyert az önkormányzat a Frangepán utcai Családok Átmeneti Otthona felújítására. A munkálatok megkezdése előtti egyeztetésen felmerültek további kiadások, például a szennyvízelvezető rendszer, csővezetékek cseréje, vagy a konyhai nyomó- és elfolyó vezeték cseréje.  Ezekre a munkálatokra a DVG Zrt. 3,6 millió forintos költségvetést jelölt meg. A felújítást négy ütemben fogják elvégezni október végéig. A munkálatok idején az otthonon belüli költöztetéssel oldják meg a családok elszállását, de szükség van egy önkormányzati bérlakás biztosítására is a felújítás során. A közgyűlésen támogatták az intézményvezető kérését.

Évente egy alkalommal van lomtalanítás a város területén, amikor is a társasházak elé konténereket helyez ki a Dunanett Nkft. A lomtalanítás fogalmába elsősorban a háztartási felszerelési tárgy, bútor, könyv, ruhanemű tartozik. Mivel sajnos más jellegű, akár veszélyes hulladékot is ki szoktak dobni, azok ártalmatlanítása plusz költséget jelent a szolgáltatónak. Ehhez kért 7,6 millió forint többletforrást az önkormányzattól, amelyet a képviselők meg is szavaztak.

A közgyűlésen a megbízási szerződések lejárata miatt új közbeszerzési eljárásokat írtak ki a sportingatlanok üzemeltetésére, a közvilágítási hálózat aktív elemeinek működtetésére, javítására, karbantartására.

Egyéni képviselői indítványt nyújtott be Szabó Zsolt, a Párbeszéd Magyarországért képviselője arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek számára hétvégente meleg ételt biztosítson, és ehhez 15 millió forintos keretösszeget különítsen el.  Még a közgyűlés előtt, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság ülésén vázolták fel, hogy a szociális étkeztetés keretein belül és külön az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Batsányi úti és Magyar úti telephelyen is biztosított a hétvégi meleg étkeztetés a hajléktalanok részére. Mind az ESZI, mind pedig a Kandó Kálmán téri Hajléktalanok Átmeneti Otthona is biztosít a hajléktalanoknak meleg ételt a hét minden napján. Az Éjjeli Menedékhelyen tartózkodók sem maradnak ellátás nélkül, ők estére vacsorát kapnak, a téli időszakban pedig pályázati úton oldják meg számukra a meleg étel biztosítását. A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett Papírgyári úti Átmeneti Szállón pedig népkonyha üzemel a hét minden napján. Ennek függvényében a közgyűlésen nem támogatták a képviselői indítványt.

A közgyűlésen módosítani kellett a bölcsődék nyári nyitvatartási-ügyeleti rendjét, mivel a nyáron teljesen felújítják a Makk Marci bölcsődét. Június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatóságának minden tagintézménye nyitva lesz. Július 1-31. között csak a Zengő-Bongó bölcsőde lesz zárva, viszont augusztus 1-30. között ez az intézmény látja el az ügyeletet.

Felújítások

A Petőfi ligeti játszótér a belváros egyik legforgalmasabb játszótere. A játszótér fejlesztése érdekében tavaly a régi, rossz állapotban lévő elemeket elbontották. Ezek helyére egyedi tervezésű homokozós mászóvárat telepítenének egy markoló játékeszközzel egyetemben. Erre a munkálatra, az eszközbeszerzésre 4,4 millió forintot biztosítottak a DVG Zrt-nek.

A képviselők 6,8 millió forintot biztosítanak a DVG Zrt-nek arra, hogy az I-es számú rendelőintézet tetőszerkezetét megjavítsa.

Mintegy 100 millió forintból számos járdaszakasz fog megújulni városszerte. Térköves burkolatú járdasort alakítanak ki az Ady Endre utca páratlan oldalán, a Barátság út 54-56. közötti részen, az Erste Bank előtti területen (amely az önkormányzat kezelésébe tartozik), a Fáy András utca 1-3. között, a Táncsics Mihály utca 12-26. között, a Tavasz utca 2-10. között, a Weiner körút 17-23. és a 8-10. között. Felújítják a Kallós Dezső utca 26-14. közötti járdát, a Liszt Ferenc kert- Batsányi utca közötti járdát, a Makk Marci bölcső körüli járdát, a Martinovics utca 15-25. közötti járdát, az Október 23. tér 10. számnál lévő járdát. Ez utóbbiak esetében új aszfaltburkolatot alakítanak ki. Ebből a költségvetésből folytatják az útfelújítást az Eszperantó úti garázsoknál, kijavítják a Fáy András utca 2-3. közötti járdasüllyedést, térköves burkolatú parkolót alakítanak ki a Kossuth Lajos utca 3. számnál.

Támogatások

Több támogatási kérelem elbírálása is napirenden szerepelt az ülésen. A Dunaújvárosi Egyetem a DUDIK fesztivál megszervezéséhez kért támogatást. A képviselők 5 millió forintot biztosítottak a programra, amelynek szervezésében a dunaújvárosi Tourinform iroda is közreműködik.

Az önkormányzat év, mint év segíti a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezését. A szervező Pro Minoritate Alapítvány ismét támogatási kérelemmel fordult a városhoz, a képviselők pedig 400 ezer forintot biztosítottak a július 18-23. közötti, immár 28. alkalommal megrendezésre kerülő programra.

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 210 ezer forint támogatást kért húsz halmozottan hátrányos helyzetű ellátott és kísérőik táboroztatására. A gondozottak az önkormányzat balatonszabadi üdülőjében vakációznának ezen kedvezményes áron. A képviselők támogatták a kérelmet.

A Vasas Táncegyüttes Alapítvány az idén fennállásának 65. évfordulóját ünneplő együttes fesztiválszerepléseire, külföldi (szlovákiai, prágai) fellépéseire 4 millió forintot kért és kapott is a közgyűléstől.

A Mohácsi Lovasklub ismét azzal fordult a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy felújított, családias hangulatú panziójában lehetőséget tud nyújtani gyermekek nyári táboroztatásához. Az önkormányzat már két éve biztosít forrást erre a tankerületnek, így például tavaly a lovasklub két turnusban fogadta a dunaújvárosi általános iskolás gyermekeket, egy-egy turnusban 35 gyermek táboroztatására volt lehetőség. Most 5,3 millió forint támogatást biztosítanak a tankerületnek arra, hogy három turnusban táborozhassanak ott elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek.

Pályázatot írt ki a város a helyi sportszervezetek támogatására. A beérkezett kérelmek elbírálása után a képviselők a Dunaújváros Tornasportjáért Alapítványnak 1,5 millió forintot, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítványnak 3 millió forintot, a Kőrösi Diákalapítványnak 300 ezer forintot, a Petőfis Tanítványainkért Alapítványnak 300 ezer forintot, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek 12 millió forintot, a Dunai Ökölvívó Sportegyesületnek 10 millió forintot biztosítanak.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy az önkormányzat ismét támogassa a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarlakta falvakat, mivel Ukrajna keleti területein a helyzet sajnos továbbra is lesújtó. Városunk már két alkalommal is támogatta a kárpátaljai magyarokat. Első ízben a magyarlakta települések közül Tiszakeresztúrnak adományozott 4 millió forintot 2015-ben, majd a szövetség kérésére 5 millió forinttal segíttette a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarokat. Ezen az ülésen újabb 5 millió forint támogatásról döntöttek a képviselők.

Testvérváros

A lengyelországi Leszno város polgármestere azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, hogy városaik között baráti együttműködés, testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre. Leszno Lengyelország nyugati részén helyezkedik el, Dunaújvároshoz hasonló nagyságú területen, lakosainak száma meghaladja a 60 ezer főt. Gazdasága jól működő, köszönhetően többek között a 9015, Lesznoban működő vállalatnak, cégnek. Dunaújvároshoz hasonlóan aktív sportélet jellemzi a várost. Leszno város polgármestere levelében utalt a városukban működő Jan Amos Komenski Állami Műszaki Főiskola és a Dunaújvárosi Egyetem közti kapcsolatra. Ezen túlmenően az együttműködés lehetőségét látja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a leszno-i Helyi Színház (Teatr Miejski) között. A közgyűlés a napirend elfogadásával kifejezte szándékát arról, hogy Dunaújváros szívesen alakít ki testvérvárosi kapcsolatot a lengyel településsel.

Zárt ülésen tizenegy napirendi pontot tárgyalnak a képviselők, köztük önkormányzati cégek tavaly évi beszámolóját, elismerések, díjak adományozását.

  • Frissítve: 2017. április 21.