Közeledik az iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje

Fontos bevallási határidő következik, ezért szeretnénk emlékeztetni a Dunaújvárosban vállalkozási tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásokat, valamint a könyvelőket, hogy a 2016. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások teljesítésének határideje 2017. május 31. napja.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. Nem szűnt meg azonban annak a lehetősége sem, hogy az adózók közvetlenül az önkormányzati adóhatóság felé továbbítsák az iparűzési adóbevallásokat. Ez az egyszerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. A NAV-hoz benyújtott bevallások jelentős hányada - tartalmi vizsgálat hiányában – hibás. A bevallások egyszerű számítási hibákat, valamint egyéb más hibákat/hiányosságokat is tartalmaznak, így azokat adózói, illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehet feldolgozni.

A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében önkormányzati adóhatóságunk kéri a Tisztelt Adózókat és könyvelőiket, hogy az általunk rendszeresített helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt szíveskedjenek alkalmazni.

Mivel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az ügyfelek hatékonyabb és pontosabb kiszolgálása iránt, így 2017. évtől biztosítjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A http://dunaujvaros.hu/adohatosag portálról elérhető, ÁNYK keretprogramra optimalizált bevallás kitöltő-ellenőrző programunk teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz. Ezzel segítjük a bevallási kötelezettség hibátlan teljesítését, egyben jelentősen csökkentjük a hibás bevallásból eredő szankció lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés nem kötelező, ügyfeleink a kitöltött és aláírással ellátott iratok papíralapon történő benyújtásával továbbra is teljesíthetik adókötelezettségüket.

A bevallás helyes kitöltéséhez segítséget jelent, hogy az elektronikus ügyintézés bevezetésével egyidejűleg lehetősége van az adózóknak, illetve meghatalmazott képviselőiknek elektronikus rendszeren keresztül a nap bármely pontjában megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunknál nyilvántartott, adózással kapcsolatos fontosabb információkat (személyes-, és bevallási adatokat), továbbá lekérdezhetik folyószámláikat, egyenlegeiket, befizetéseiket, bevallásaikat.  A rendszer a https://dunaujvaros.eado.hu linken, a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül érhető el. Az adózói adatok megtekintésének feltétele az Ügyfélkapus regisztráció.

A rendszer alkalmazásához szükség van arra, hogy aki saját nevében (adózó magánszemély/egyéni vállalkozó) jár el, elektronikus meghatalmazás készüljön a nevére, azonban azt, papír alapon nem kell benyújtania az Adóhatósági Osztályhoz.

Amennyiben az adózó nevében meghatalmazott képviselő kíván teljesíteni elektronikusan bejelentési, bevallási kötelezettséget, illetve szeretne az e-adó rendszeren keresztül hozzáférni az adatokhoz, úgy a képviseleti jogosultságot – „MEGHATALMAZÁS" nyomtatvány kitöltésével – első esetben igazolni kell. A meghatalmazás csak abban az esetben érvényes, ha azt papír alapon benyújtják az Adóhatósági Osztályra.

A korszerűsítések célja, hogy időt és költséget takarítsunk meg ügyfeleink számára és reményeink szerint az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével hatékony segítséget tudunk nyújtani az adókötelezettségek pontosabb, határidőben történő teljesítéséhez.

Reméljük, hogy fejlesztéseinkkel még inkább segíthetünk a rugalmasabb és az igényeknek megfelelő ügyintézésben.

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  • Létrehozva: 2017. május 16.