FELHÍVÁS 2017. ÉVI CIVIL NAPON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE - Fejér Megyei Civil Információs Centrum

Még tart a jelentkezés a Székesfehérvári Civil Napra. A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek zárt borítékban:

a) ADATLAP Civil Napon történő részvételhez

b) Eredeti, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, alapító okirat (alapszabály) másolata, aláírási címpéldány másolata,

c) a kérelmező által, a kitelepüléshez az önkormányzattól támogatásként igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve,

d) Közpénz-nyilatkozat

e) Átláthatósági nyilatkozat - KETTŐ TANÚVAL is aláíratva!

f) Amennyiben a fenti b) és d) pontban foglalt dokumentumokat a pályázó szabályszerűen már benyújtotta tárgyévben és azok tartalmában nem következet be változás, elegendő a Támogatási rendelet 3. sz. mellékletét képező Támogatást kérő szervezet nyilatkozatát benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18. péntek 12.00 óra

A fenti dokumentumokat zárt borítékban, átadási jegyzőkönyvvel tudják benyújtani a Polgármesteri Hivatal Civil, Ifjúsági és Sportirodájában hétfőtől-csütörtökig 8.00-12.00 és 13.00-16.00 között, péntekenként pedig 8.00-13.00-ig. Információ a civil@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen, vagy az 537-197 telefonszámon kérhető.

  • Frissítve: 2017. augusztus 10.