Felhívás - „DUNA-MUNKA-TOP” Helyi foglalkoztatási együttműködések Dunaújvárosban és járási területén elnevezésű munkaerő-piaci programhoz való csatlakozáshoz

Hírkép: Felhívás - „DUNA-MUNKA-TOP” Helyi foglalkoztatási együttműködések Dunaújvárosban és járási területén elnevezésű munkaerő-piaci programhoz való csatlakozáshoz

Tisztelt Munkáltatók és Állást keresők!

A program célja:

- a foglalkoztatási igények és a képzési szükségletek összhangjának kimunkálása a strukturális munkanélküliség csökkentése érdekében,
- a hátrányos helyzetű munkanélküliek, inaktív személyek és közfoglalkoztatottak képzése és kompetenciafejlesztése konkrét foglalkoztatói igények alapján,
- a célcsoporttag számára megfelelő álláshely megtalálásához pályaorientációs tanácsadás és álláskeresési technikák nyújtása,
- a célcsoportok foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci integrációjának segítése aktív munkaerő-piaci eszközökkel,
- a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum résztvevőnek közös együttműködésével a foglalkoztatási szint javítása.

A projekt a megvalósítási időszak végéig – 2020. december 31-ig –min. 655 álláskereső részére nyújt munkaerő-piaci szolgáltatást.

Tisztelt Munkáltatók és Állást keresők!

A program célja:

- a foglalkoztatási igények és a képzési szükségletek összhangjának kimunkálása a strukturális munkanélküliség csökkentése érdekében,
- a hátrányos helyzetű munkanélküliek, inaktív személyek és közfoglalkoztatottak képzése és kompetenciafejlesztése konkrét foglalkoztatói igények alapján,
- a célcsoporttag számára megfelelő álláshely megtalálásához pályaorientációs tanácsadás és álláskeresési technikák nyújtása,
- a célcsoportok foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci integrációjának segítése aktív munkaerő-piaci eszközökkel,
- a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum résztvevőnek közös együttműködésével a foglalkoztatási szint javítása.

Tervezett munkaerő-piaci szolgáltatások:

 • képzések
 • bértámogatás
 • vállalkozóvá válás támogatása
 • fejlesztő programok, tréningek (pl. személyiségfejlesztő, motivációs, munkahelyi beilleszkedést segítő tréning, kompetenciafejlesztő foglalkozások, stb.) 
 • egyéni és csoportos pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadások

A projekt a megvalósítási időszak végéig – 2020. december 31-ig – min. 655 álláskereső részére nyújt munkaerő-piaci szolgáltatást.

Főpályázó: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Fejér Megyei Kormányhivatal

További együttműködő partnerek:

 • Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
 • Fejér Megyei Önkormányzat
 • Dunaújvárosi Egyetem
 • Útkeresés Segítő Szolgálat
 • Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
 • települési önkormányzatok
 • középiskolák
 • civil szervezetek

További információk:

Kiss Ágnes
partnerségi koordinátor

Tel.: 25/412-253  (108. mellék)
E-mail: kiss@pmh.dunanet.hu
FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAFejér Megyei Kormányhivatal

Dokumentum: 
 • Frissítve: 2017. augusztus 22.