fő tartalom

Anyakönyvvezetőt keresünk

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet anyakönyvvezető munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 27.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 1) pontja; Belügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
- Teljesíti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, a születési, házassági és halotti anyakönyvekbe
- Közreműködik a házasságkötéseknél
- Megkeresésre a jogszabályoknak megfelelően adatot szolgáltat, anyakönyvi másolatot ad ki
- Ellátja a hatáskörébe utalt állampolgársági ügyeket
- Névváltoztatási ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Dunaújváros közigazgatási területére kiterjedően ellátja az elsőfokú anyakönyvvezetői feladatokat.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 49/2003. (XII. 19.) KR számú rendeletének és a hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,

képesítési előírás:
- az I. besorolási osztályban főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és anyakönyvvezetői vizsga
- a II. besorolási osztályban középiskolai végzettség és anyakönyvvezetői vizsga
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási szervnél eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű ECDL

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, valamint anyakönyvvezetői vizsgát igazoló bizonyítvány másolata

- nyilatkozat arról, hogy:
- az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,
- a kinevezést megelőzően munkaköri alkalmassági vizsgálatnak aláveti magát,
- a pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik,
- tudomásul vétel, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Péter okmányiroda vezetője nyújt a 25/431-380-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat anyakönyvvezetői munkakör betöltésére”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokról Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a polgármester jóváhagyásával dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 4.

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2008. március 21.