Pályázati felhívás

Hírkép: Pályázati felhívás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A rendeletben meghatározott sportlétesítmények bérleti díjának megfizetéséhez nyújtott támogatásra fordítható pénzkeret a közgyűlés éves költségvetési rendeletében várhatóan bruttó 382.264.920,- Ft. Támogatott időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31. Pályázat célja: A városban működő szervezetek munkájának támogatása. A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályára kell benyújtani 2017. október 31. napjáig.

Pályázati felhívás

A kézilabdacsarnok felújítása miatt a sportszervezetnek a támogatási igény benyújtása előtt szükséges egyeztetni az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a teremhasználattal kapcsolatosan!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek, oktatási intézmények, óvodák támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

A rendeletben meghatározott sportlétesítmények bérleti díjának megfizetéséhez nyújtott támogatásra fordítható pénzkeret a közgyűlés éves költségvetési rendeletében várhatóan bruttó 382.264.920,- Ft.

Támogatott időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Pályázat célja: A városban működő szervezetek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő dunaújvárosi székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, a társasági törvény szerint működő sportvállalkozások, sportszövetségek (a továbbiakban: sportszervezet), oktatási intézmények, óvodák ( a továbbiakban együtt: szervezetek), amelyek tevékenységük révén megfelelnek a megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

Pályázat nyújtható be az alábbi sportlétesítmények bérletre:

a) Dunaújvárosi Jégcsarnok: Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7), alapterülete: 1ha  0481 m2 (Jégcsarnok épületeinek teljes területe: 6274 m2),

b) Tornacsarnok és udvar, egyéb épületek (klubház és szálló és étterem) – Dunaújváros,   Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7), alapterülete: 8034 m2

c) Sporttelep (futballstadion és kiszolgáló) – Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7), alapterülete: 4 ha 2946 m2, és

d) Sportcsarnok (kézilabdacsarnok) – Dunaújváros, Eszperantó u. 6. (Hrsz: 316/7).   alapterülete: 7910 m2

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A vonatkozó rendelet 7. §-ában meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat.
A támogatást igénylő szervezet köteles a rendeletben meghatározott ingatlan bérletével kapcsolatos költségeket külön megnevezni, és azt igazolni.
A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályára kell benyújtani 2017. október 31. napjáig.
Elbírálás: A benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül

A pályázók a döntést követően írásos értesítőt kapnak.

Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül.

A támogatás összegének odaítélését követően céltámogatási szerződés kerül megkötésre, melyben az elnyert összeg engedményezése a sportlétesítmény üzemeltetője javára történik.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály munkatársai adnak.

A pályázati adatlap Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján a rendelet 2. mellékletében található.

A pályázat további információi és az említett adatlap a pályázatok aloldalon található - Pályázatok

  • Frissítve: 2017. október 17.