fő tartalom

Tavaszi Óvodapedagógiai Napok Dunaújvárosban

A Dunaújvárosi Óvoda Óvodapedagógiai szakmai rendezvénysorozatra várja a környékbeli óvodák érdeklődő óvónőit, valamint a Dunaújvárosi Bölcsőde, Általános iskolák, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet szakembereit április 1-4 között.

A Dunaújvárosi Óvodában a speciális nevelési igényű gyermekek és az ép gyermekek együttnevelése nagy felelősséggel jár, komplex szervezeti és nevelési változásokat igényel. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása folyamatos fejlesztést kíván.
Az 1998-1999-es tanévtől Dunaújvárosban önkormányzati határozattal az integrált nevelés az óvodai ágazatban 3 óvodai egységben, 9 gyermekcsoportban elindult. A növekvő igényeket figyelembe véve cél, hogy ennek a feladatnak a szakszerű előkészítését követően lehetőséget kapjon minden óvodai egységünkben a sajátos nevelési igényű gyermek a nevelésben való részvételre.
A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátásához kapcsolódó külső partnerekkel jó a kapcsolatunk. Azonban a mindennapokban jelentkező, helyi problémák megoldásához hiányos a szakemberhálózat. Ezt a hiánypótlást igyekeztünk ágazaton belül megszervezni!
2007. novemberében óvodapedagógusaink részvételével a Gyógypedagógiai Szakmai Munkacsoport, melynek tagjai- másodvégzettség szerint: gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, gyógytestnevelők, fejlesztőpedagógusok, táncpedagógusok, mentálhigiénés asszisztensek.
Célja: összefogni az intézményünkben dolgozó segítő szakembereket és a speciális szükségletű gyermekeket.
Feladata: az eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztése különböző pedagógiai módszerekkel – így a sajátos nevelési igényű gyermekek és a Nevelési Tanácsadó által megvizsgált és fejlesztésre szoruló gyermekek szakellátása – fejlesztési tervek készítése, a csoportos óvónők munkájának megsegítése.
A szakmai napokon a Dunaújvárosi Óvoda Gyógypedagógiai Szakmai Munkacsoportját ismerhetik meg az érdeklődők. Törekszünk annak bemutatására, hogy a látott fejlesztőmunka, a módszerek, ötletek hogyan illeszkednek óvodai nevelésünkbe. Óvodapedagógiai szakmai rendezvénysorozatunkra szeretettel várjuk a környékbeli óvodák érdeklődő óvónőit, valamint a Dunaújvárosi Bölcsőde, Általános iskolák, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet szakembereit!

Tavaszi Óvodapedagógiai Napok Dunaújvárosban az inkluzív nevelés jegyében:
2008. április 01. 8 óra Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egysége
- Látássérült gyermek mozgásfejlesztése mikorcsoportban
- Eltérő képességű gyermekek fejlesztése különböző pedagógiai módszerekkel fejlesztőpedagógus és mentálhigiénés asszisztens vezetésével

2008. április 02. 9 óra Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Egysége
- Mozgásfejlesztés integrált szervezésű csoportban - lehetőség szerint autista gyermek bevonásával
2008. április 03. 9 óra Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége
- Mozgásfejlesztés integrált csoportban a népi játékok és tánc segítségével
- Logopédus – nyelv és beszédfejlesztő gyógypedagógus munkája a beszédfogyatékos gyermekek komplex fejlesztésével

2008. április 04. 9 óra Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Egysége
- Óvodás gyermekek elemi alapkészségének mérése, megismerése DIFER. Tapasztalatok az óvodában

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2008. március 26.