Tájékoztatás adatgyűjtésről

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. segítségével a lakosság körében a bűnözéssel, áldozattá válással kapcsolatos kutatás sikeres megvalósítása érdekében adatgyűjtést folytat. Az adatgyűjtés célja annak megállapítása, hogy az összes elkövetett bűncselekmény mekkora aránya marad látenciában, melyek ennek okai, illetőleg ezek a mutatók a 2003-as látenciakutatás óta hogyan alakultak. Az adatgyűjtéshez szükséges 10. 000 fő nevét és címét a Belügyminisztérium választotta ki véletlenszerű, reprezentatív mintavételi eljárással. Az adatgyűjtést valamennyi kérdezőbiztos a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátott megbízólevél másolatának a birtokában folytatja, amelyet kérelemre be kell mutatnia. Az adatgyűjtésben a részvétel önkéntes és anonim. A kérdőívekre kapott válaszok összesítve, statisztikai módszerek segítségével a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

  • Frissítve: 2018. augusztus 3.