Iskolakezdési támogatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2018/2019.tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése alapján iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 99.750,- Ft-ot.

A támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet:

  • a 2018. évben egy alkalommal, július 1. napjától október 1. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő,
  • a DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. földszint) ügyfélfogadási időben.
A szociális osztály ügyfélfogadási ideje:
Hétfő                8-12, 13-16 óráig
Szerda            8-12, 13-18 óráig
Péntek            8-12 óráig.

Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelem beadását megelőző hónap jövedelemigazolásain túl
  • a köznevelési intézmény igazolását a tanuló felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

A kérelem-nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztály folyosóján kihelyezett tartókban vagy letölthető a https://dunaujvaros.hu/szocialis_szfera internetes oldalról.

  • Frissítve: 2018. augusztus 8.