DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KAPCSÁN MEGTEHETŐ IGÉNYBEJELENTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL

Hírkép: DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KAPCSÁN MEGTEHETŐ IGÉNYBEJELENTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL

Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Ahhoz, hogy ezt a támogatást a jogosult megkapja, be kell nyújtania az ehhez szükséges Igénybejelentő lapot. A nyomtatvány megtalálható a város hivatalos honlapján, a https://dunaujvaros.hu/nyomtatvanyok linkre kattintva (a Szociális Osztály nyomtatványainál letölthető), valamint kérhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán (a továbbiakban: DMJV PH Szociális Osztály), továbbá ezen hír mellékletében is csatoltuk. Az említett igénybejelentő lapot kitöltve, aláírva 2018. 10. 15. napjáig kell benyújtani DMJV PH Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben. A határidő elmulasztása jogvesztő.

DMJV PH Szociális Osztály:
Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, fsz. 2-es iroda, ügyfélhívó 7-es gomb.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn:        8-12; 13-16 óráig,
Szerdán:     8-12, 13-16 óráig,
Pénteken:   8-12 óráig.
Ügyintéző. Lévay Katalin
Telefon: (25) 544-268

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A juttatás igényelhető formája:

tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az adott háztartás - mely ingatlan vonatkozásában az igénybejelentést benyújtották - az igénylő bejelentett lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előző bekezdésben leírtak szerint korábban az igénybejelentéssel érintett háztartás nem részesült téli rezsicsökkentés címén támogatásban.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása nem részesült-e korábban téli rezsicsökkentésben. Ha a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési, illetve minősítő körülmény fennállása esetén büntető eljárást kell kezdeményeznie.

Dokumentum: 
  • Frissítve: 2018. szeptember 10.