Tájékoztatás - Lakossági fórum szeptember 25-én

Hírkép: Tájékoztatás - Lakossági fórum szeptember 25-én

Dunaújváros Főépítésze a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdés előírása szerint előzetes lakossági fórumot tart

2018. szeptember 25-én 15 órakor a Városháza dísztermében (Városháza tér 1.)

  1. A településkép védelméről szóló rendelet módosításáról.

A hatályos rendelet megtekinthető: az alábbi oldalon.

Dunaújváros Főépítésze a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés előírása szerint lakossági fórumot tart

2018. szeptember 25-én 15 órakor a Városháza dísztermében (Városháza tér 1.)

  1. A 0381/1 hrsz-ú telek (Momert Zrt. telephelye) településrendezési eszközei módosításának egyeztetési anyagáról.

Az egyeztetési anyag megtekinthető: az alábbi oldalon

és ügyfélfogadási időben Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, Városháza tér 1. I. emelet). A véleményeket írásban 2018. szeptember 14. és 2018. október 5. között írásban is el lehet juttatni a foep@pmh.dunanet.hu e-mail címre vagy Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály címére (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.).

  • Frissítve: 2018. szeptember 12.