fő tartalom

Sajtóközlemény - Táborállás csapadékvíz elvezetése

Hírkép: Sajtóközlemény - Táborállás csapadékvíz elvezetése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a táborállás csapadékvíz elvezetését tervezi. Az infrastrukturális fejlesztésre 482,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhíváson. Az „Táborállás csapadékvíz elvezetése” megnevezésű, TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz eredetű talajok) kedvezőtlen tulajdonságú területen helyezkedik el. Ezen problémák miatt Dunaújvárosban a felszíni vizek összegyűjtése és megfelelő elvezetése a befogadóig különleges jelentőséggel bír. A magaspartoknál a romlás csúszások, rogyások, a város egyéb területein beszakadások, süllyedések formájában jelentkezik. A Táborállás partszakasz jelentős részén nincs megoldva a felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése. A helyzet rendezésének érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat jelen projekt keretében kívánja megoldani a csapadékvíz rendszer kiépítését a partszakasz egy részén.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

  • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével
  • Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése
  • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások

A tervezett beruházás összhangban van az 5. számú EU Tematikus Céllal, amelynek célja többek között a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetés gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A fenti Céllal összhangban a cél, hogy a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek rendezetten és kártétel nélkül legyenek elvezetve.
Az „Táborállás csapadékvíz elvezetése” elnevezésű, TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2018.12.01 - 2021.09.30. között valósul meg.

További információ kérhető:
Vasmű u. 41. Irodaház Kft
e-mail cím:ugyfelszolgalat@v41.hu

  • Létrehozva: 2019. augusztus 29.