Elismerések átadása a Nemzeti Ünnepen

Hírkép: Elismerések átadása a Nemzeti Ünnepen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából megemlékezést rendezett városunk önkormányzata és a Bartók színházban ünnepélyes keretek között átadták a Dunaújvárosért Díjat is. Forrás

Neszmélyi György 1943. január 19-én született Budapesten egy értelmiségi polgári családban. Édesapja jogász-könyvvizsgáló volt, nevelő apja ornitológus. Őt mégis inkább a műszaki tudományok vonzották, azon belül is földmérésből szerzett főiskolai majd 1982-ben egyetemi végzettséget.

Első munkahelye Budapesten volt a Térképészeti Vállalatnál, majd a 60’-as években költözött Dunaújvárosba, ahol nem csupán magasabb beosztást és nagyobb kihívást ígértek neki, hanem lakást is. Ez a város lett az otthona, itt alapított családot, itt született meg két gyermeke is.

Dunaújvárossal a Földhivatal vezető-helyetteseként ismerkedett meg azokban az években, majd nemsokára a Városi Tanács műszaki osztályára került, ahol már sokkal szélesebb körű feladattal kellett osztályvezető-helyettesként, majd osztályvezetőként megbirkóznia.

A fiatal város útjai, állami épületei, távfűtése, vízszolgáltatása, szemétszállítás, az ingatlanok megóvása, felújítása tartozott a többi között a feladatai közé, de a lakossági engedélyezésekkel is mind-mind az osztály foglalkozott.

A rendszerváltást követően az állami vállalatok gazdasági társasággá szervezésében is fontos szerepet kapott. Őt bízták meg 1992-ben a mai DVCSH jogelődjét jelentő Dunaqua-Therm Rt. létrehozásával, amelynek elnök-vezérigazgatói állását is elnyerte pályázat útján.

Nem kis feladat volt az állami vállalat helyett egy jól működő, piaci viszonyok között is életképes gazdasági társaságot felépíteni és működtetni. Neszmélyi György úttörő feladatot látott el ezen a területen is.

Sikerének köszönhetően bízták meg vezérigazgatóként – 2000. március elsejétől – az Ingatlankezelő- és Városgazdálkodási Vállalat helyét átvevő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kialakításával, működtetésével is. Korszerű, piaci körülmények között is életképes szolgáltató cégek irányításában rendkívül nagy tapasztalatra tett szert. Ugyanakkor erőssége volt az innováció, a most már oly divatos projektszemlélet.

75 éves koráig dolgozott, nyugdíj mellett a magánvállalkozások területén kapott projekt-megbízásokat. Igazi közösségi ember, így nem véletlen, hogy a ’80-as években szívesen vett részt a kajakosoknak, kenusoknak, motorcsónakosoknak teret és lehetőséget biztosító Városi Vízi Sport Egyesület létrehozásában, majd több éven keresztül töltötte be a dunaújvárosi női vízilabda szakosztály elnöki székét.

Neszmélyi György olyan szakember, aki meghatározó személyisége volt városunk fejlődésének. Tudását, tapasztalatát mindig Dunaújváros javára fordította. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunkban végzett több évtizedes lelkiismeretes és példaértékű tevékenységének elismeréseként a „Dunaújvárosért Díjat” Neszmélyi György részére POSZTUMUSZ adományozza. A díjat fia vette át.

Dr. Máté Ágnes a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa.

1994-ben végzett summa cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd 1996-tól a Fejér megyei Szent György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán.

1998-ban telepedett le Dunaújvárosban és kezdett el dolgozni a Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt eredménnyel. 2002-ben adjunktusi kinevezést kapott.

Az osztály kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást szervezett, ezért 2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült. 2004-től felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. október 01-től ennek alapító főorvosa lett, és jelenleg is vezeti.

1994-2008. között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 2008-ban Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült. 2012-ben licencvizsgát szerzett hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012- és 2015. között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-től a kórház Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos értekezleteket szervez.

Orvosi munkája mellett évek óta tanít sürgősségi ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, illetve 2014-től óraadó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is.

Társadalmi tevékenységként évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési rekordkísérletek megvalósításában.

Intenzív aneszteziológus és sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje, a legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A betegek nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos elismertségnek örvend.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett humánus és példaértékű tevékenységének elismeréseként, a „Dunaújvárosért” díjat Dr. Máté Ágnes osztályvezető főorvos asszony részére adományozta. 

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Felnőtt és Gyermek Fül-Orr-Gégegyógyászati Összevont Osztályán a gyógyító, ápolói munkát 19 dolgozó végzi, 5 orvos, 11 szakdolgozó és 2 adminisztrátor. Az 5 tapasztalt szakorvos mellett két rezidens illetve vállalkozó orvosok is segítik az osztály folyamatos betegellátását.

Az osztályon az Endoszkópos orr melléküreg sebészet, hallásjavító műtétek, gégészeti mikro sebészet, parotis tumor sebészet, nyaki jó- és rosszindulatú daganatok sebészete, gégetumor sebészet, izolált arcközépcsont törések műtéti kezelése, fül és orr korrekció, könnyelfolyási zavar műtéte, fej bőrdaganatainak plasztikai sebészeti megoldása, garat-, orrmandula műtét altatásban, megnagyobbodott és légzészavart okozó garatmandulák kisebbítése rádiófrekvenciás eszközzel történő kezelése folyik.

Az osztály szakmai mutatószámai minden vonatkozásban jobbak, mint akár a városi, akár az országos átlagok. Jól szervezett munkával folyamatosan teljesítik a forgalmi tervekben előírt mutatókat, betartva az anyag- és gyógyszerkereteket.

A Fej-nyaki Onkológiai Társaságok Nemzetközi Föderációja július 27-ét a világ fej-nyaki daganatok nemzetközi napjává nyilvánította. A világnaphoz kapcsolódóan az osztály minden évben szervez fej-nyaki daganatos szűrési napokat.

Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált képzőhelye, mely alapján külső képzőhelyként végzi a rezidensek szakvizsgára való felkészítését. 2018-ban a Magyar Kórházszövetség”Családbarát kórházi Osztály” elismerésére méltó osztályként nyerte el a díjat.

Dr. Vaszkun László osztályvezető főorvos magas szintű, széleskörű betegellátást valósított meg. Az osztály szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve a háziorvosokkal.

Példaértékű és elhivatott gyógyító tevékenységük elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújvárosért” díjat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Felnőtt és Gyermek Fül-Orr-Gégegyógyászati Összevont Osztálya részére adományozta. 

  • Frissítve: 2019. október 24.