Felhívás Dunaújváros Sportjáért díj adományozására

Hírkép: Felhívás Dunaújváros Sportjáért díj adományozására

Dunaújváros MJV Közgyűlésének rendelete szerint, a Dunaújváros Sportjáért díj azon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, vagy kimagasló sporteredményeket értek el.

A díjat egy évben legfeljebb egy személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a közgyűlés. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely személy vagy közösség, a javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, a díjra jelölt személy bemutatását, amelyben leírja a testnevelés és sport területén kifejtett munkáját és részletesen ismerteti az eredményeit, illetve hogy miért tartja érdemesnek a „Dunaújváros Sportjáért” díjra.

Amennyiben javaslatot kíván tenni a „Dunaújváros Sportjáért” díjra jelölt személyre kérem, hogy javaslatát 2019. december 20-ig írásban juttassa el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének.

  • Frissítve: 2019. november 15.