Lakossági fórum

Dunaújváros főépítésze lakossági fórumot tart 2019. december 12-én 16 órakor a Városháza dísztermében.   Az egyeztetési anyag megtekinthető.

Dunaújváros Főépítésze a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdés előírása szerint előzetes lakossági fórumot tart

2019. december 12-én 16 órakor a Városháza dísztermében (Városháza tér 1.)

  1. A hatályos településrendezési eszközök módosításáról a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalával érintett zártkertek Lebuki-pataktól északra eső telkein.

A hatályos településrendezési eszközök megtekinthetőek: a https://dunaujvaros.hu/epitessel_es_telepuleskeppel_kapcsolatos_helyi_eloirasok oldalon.

Dunaújváros Főépítésze a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés előírása szerint lakossági fórumot tart

2019. december 12-én 16 órakor a Városháza dísztermében (Városháza tér 1.)

  1. A helyi építési szabályzat parkoló építési szabályainak felülvizsgálatával kapcsolatos módosításának egyeztetési anyagáról.

és

3.) A Hamburger Hungária Kft. telephelyének tervezett bővítésének (0172/19, 0173/2 és 0174 hrsz-ú telkek) településrendezési eszközei módosításának egyeztetési anyagáról

Az egyeztetési anyag megtekinthető:
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_telepuleskepi_arculati_kezikonyvenek_telepuleskepi_rendeletenek_es_telepulesrendezesi oldalon

és ügyfélfogadási időben Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, Városháza tér 1. I. emelet)

A véleményeket 2019. december 2. és 2019. december 23. között írásban is el lehet juttatni a foep@pmh.dunanet.hu e-mail címre vagy Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály címére (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.)

  • Frissítve: 2019. november 29.