fő tartalom

Tájékoztató az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről

Hírkép: Tájékoztató az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként 2020. április 21. napjával kihirdették a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet. A hivatkozott jogszabály 5. §-a értelmében 2020. április 26. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, valamint az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.

A szállásadó bevallási kötelezettsége azonban továbbra is fennáll, a be nem szedett adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani. Csak abban az esetben nem kell bevallani az idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla. Nulla, azaz 0 Ft a megállapított idegenforgalmi adó akkor, ha az adott hónapban nem volt eltöltött vendégéjszaka, vagy volt ugyanvendég, ám ők valamennyien a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § a)-f) pontja szerinti adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.

Abban az esetben tehát, ha adófizetésre kötelezett magánszemély is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.

A 2020. április 26-ig eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót be kell szedni, és az eddig szokásos módon meg kell fizetni!

Az áprilisi vendégéjszakákról két bevallást kell benyújtani, 2020. április 1. és 2020. április 26. közötti időszakra, valamint 2020. április 27. és 2020. április 30. közötti időszakra. Ez utóbbi bevallás kitöltése:

„A” jelű betétlap

- „Számított idegenforgalmi adó összege (forintban)” sorba be kell írni a számított adó összegét,

- „Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege” sorba „0” Ft-ot kell írni.

A bevallások benyújtási határideje: 2020. május 15.

2020. május hónapjától 2020. december hónapjáig a havi bevallásokat szintén az előzőekben leírt módszer szerint kell kitölteni és benyújtani.

A változásokról folyamatosan frissülő információkat önkormányzati adóhatóságunk honlapján (https://dunaujvaros.hu/adohatosag) olvashatnak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  • Létrehozva: 2020. április 23.