Tájékoztató 2020. évi nyári szünidei étkeztetésről

Hírkép: Tájékoztató 2020. évi nyári szünidei étkeztetésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évben, a szünidei gyermekétkeztetés részeként ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére a nyári szünet időtartamára eső 54 munkanapra (2020. június 16-tól augusztus 31-ig), illetve az óvodás, bölcsődés gyermekek részére 21 munkanapra (2020. augusztus 1-től augusztus 31-ig). Utóbbi azzal a feltétellel, hogy ezen időszak alatt az ügyeletes óvodai és bölcsődei ellátást nem veszik igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

A nyári szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály (továbbiakban: Szociális Osztály) munkatársa a nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

A nyári szünet idejére az ingyenes étkeztetést kiskorú gyermekek törvényes képviselői kérhetik.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a nyilatkozatot kitöltve kell behoznia vagy beküldenie a Szociális Osztályra (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) 2020. május 25. (hétfő) napjáig.

A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

A nyilatkozat megtalálható a www.dunaujvaros.hu honlapon a "NYOMTATVÁNYOK"- menüben,valamint csatoltuk a hír mellékletében!

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot benyújthatják

  • személyesen, ügyfélfogadási időben:

Szerdán: 8-12, 13-16 óráig,

Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, fsz. 14-es irodában,

  • postai úton:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. címre,

  • e-mailen:

szocialisosztaly@pmh.dunanet.hu e-mail címre.

 

Ügyintéző: Rodek Andrea

Telefon: (25) 544-164;

 

Az étkeztetés helyszíne:

CAMPUS ÉTTEREM

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.

 

Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a Szociális Osztályon vehetik át. A gyermek betegsége esetén az ebéd ételhordóban történő elvitelére is lehetőség van a szülő vagy más törvényes képviselő által. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet visszavonásáig a megjelölt helyszínen az ebéd kizárólag ételhordóban történő elvitelére van lehetőség. Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésre kerül, akkor a jogosult gyermekek az ebédet a megjelölt helyszínen helyben fogyaszthatják el az ebédjegy felmutatásával.

A Nyilatkozatot azoknak is be kell ismételten nyújtaniuk, akik 2020. március hónapban már behozták azt a hivatalba!

  • Frissítve: 2020. május 19.