HIRDETMÉNY

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Boortmalt Magyarország Kft. által folytatott malátagyártási tevékenységére vonatkozóan.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 30477/2008. ügyszámon környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Boortmalt Magyarország Kft. (2400 Dunaújváros, Szalki sziget 3371/2 hrsz.) által folytatott malátagyártási tevékenységére vonatkozóan, Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakmérnök által készített és benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az ügy tárgya: Boortmalt Magyarország Kft. (2400 Dunaújváros, Szalki sziget 3371/2 hrsz.) által folytatott malátagyártási tevékenység

A tevékenység rövid leírása:
Az üzem a Szalki sziget 3371/2 hrsz.-ú ingatlanon, ipari területen helyezkedik el. A technológia bemutatása: A silóépület előtisztító rostái segítségével előtisztított árpát a silócellákban tárolják felhasználásig, illetve szükség szerint a csírázóképesség eléréséig. Egy nagy teljesítményű síkrostán való főtisztítást, osztályozást követően az árpa a csíráztató-szárító torony tetején lévő áztatódobba kerül. Az árpa itt kb. 14 % vizet vesz fel és 28-30 %-os víztartalommal hagyja el a dobot, s kerül a 6 db csíráztató szekrény valamelyikébe. A csíráztatás első 72 órájában az árpát kétszer, háromszor áztatják.
A megfelelő oldás elérése után a zöldmaláta a szárítóba kerül. A kb. 40 órás szárítás-aszalás alatt a zöldmaláta víztartalma 45 %-ról 4 %-ra csökken.
A kész maláta a csírátlanítóba kerül. A csírátlanított maláta minőség szerint kerül betárolásra, ahol kiszállításig, ill. silóérettség eléréséig raktározzák.
Évente átvett árpa mennyisége: 80.000 t
Évente gyártott maláta mennyisége: 60.000 t
A hatásterület vélelmezhető határai: a zajvédelmi hatásterület lehatárolása a dokumentáció 11. sz melléklete (1. ábra) szerint. Levegővédelmi hatásterület: a pontforrástól számított 140 m.

A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásban a vélelmezett hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója ügyfél.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján – dr. Bajusz Andrea ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben - betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba.

Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

Székesfehérvár, 2009. február 27.

Dr. Kling István s.k.
igazgató

  • Frissítve: 2009. március 6.