Gyakran ismételt kérdések a távhőszolgáltatással kapcsolatban

Hírkép: Gyakran ismételt kérdések a távhőszolgáltatással kapcsolatban

Több kérdés rendszeresen felmerül a távhőszolgáltató-váltással kapcsolatban. A DVG Zrt. ennek érdekében összeállított egy listát ezekről a kérdésekről. A cég hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy minden fogyasztó elküldje adatait a DVG részére, az erről szóló adatbekérő linkjét itt találják: https://www.dvgzrt.hu/adatrogzites/index.html

Az adatbekérőt megtalálják még az alábbi tájékoztatóban.  A kérdések listáját a kattintás után olvashatják.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

1. Mi az ügy előzménye?

A DVCSH Kft. szolgáltatási színvonalát és a fogyasztókhoz való hozzáállását nem kell bemutatni a dunaújvárosiaknak. Az utolsó csepp a februári szolgáltatásleállítás volt a pohárban. E miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 25 millió forintos bírságot is kiszabott a DVCSH-ra. Egy részlet a Határozatból, hogy mire vetemedett a DVCSH:
„2021.02.05-én, kb. 14 óra 30 perckor, megjelent intézményünkben (Hétszínvirág Bölcsőde, Dunaújváros, Barátság u. 1) a DVCSH-tól két férfi, akik kolléganőmmel annyit közöltek, hogy honnan érkeztek, majd a folyosó végén lévő hőközpontba mentek, ajtót magukra csukták. Kolléganőm jelezte nekem, hogy jöttek, de mivel intézményünkbe rendszeresen járnak karbantartás, leolvasás céljából, nem gondoltunk semmi rosszra. Távozáskor annyit mondtak, „Köszönjük, Viszlát!” E miatt Dunaújváros vezetése felmondta a DVCSH-val kötött távhőszolgáltatási szerződést.

2. Ki lett az új szolgáltató?

A MEKH június végén úgy döntött, hogy az MVM OTSZ-t jelöli ki szolgáltatónak 2021. július 1-től. Mivel a DVCSH nem volt hajlandó együttműködni az MVM-el, a MEKH visszamenőleges hatállyal a DVG Zrt.-t jelölte ki Dunaújváros távhőszolgáltatójának.

3. Kié a távhőrendszer, miért volt szükség a rendőrség közbelépésére?

A távhőrendszer a város tulajdona, 1998-ban ezt adta bérbe az új szolgáltatónak, a város távhőellátása addig is ezen keresztül valósult meg. Ha azon a bérlő időközben átalakításokat vagy beruházásokat végzett, akkor azokat egyeztetnie kellett (volna) a tulajdonossal. Jelenleg is tart a felmérés, hogy milyen ilyen változtatások történtek a rendszeren.

4. Mi a fogyasztók teendője?

Mivel a DVCSH ügyvezetője az együttműködést megtagadta, így a váltásban a fogyasztók közreműködésére is szükség van. Mivel a DVCSH nem adja át a fogyasztók adatait ezt a fogyasztóknak kell megadniuk a DVG-nek. Erre az esetre már most egy adatbekérőt tesz közzé a DVG a fogyasztóknak: http://www.dvgzrt.hu/adatrogzites/index.html

Ezt kérik kitöltve visszaküldeni annak érdekében, hogy a DVG-nek meglegyenek a fogyasztók adatai.

Ha a DVCSH együttműködne és átadná a fogyasztók adatait a DVG Zrt.-nek akkor semmit nem kellene tenniük a fogyasztóknak. Ebben az esetben a DVG intézné a továbbiakban a számlázást, amiről névre szóló levélben értesíti a fogyasztókat. A DVCSH együttműködése esetén a két cég elvégezné az elszámolást egymással.

5. Mi lesz a júliusi számlákkal?

Mivel a DVCSH-nak júliusban már nem volt engedélye szolgáltatni, még akkor sem számlázhatná ki ezt az időszakot, ha ténylegesen ő szolgáltatott volna. Mivel az engedélyes a DVG Zrt. ezért nekik ki kell állítaniuk a júliusi számlát. Ha valaki mégis befizette a DVCSH-nak a júliusi számlát, akkor azt küldje el a DVG részére, ezt ők fogják számfejteni. KÉTSZER SENKINEK SEM KELL BEFIZETNIE UGYANAZT AZ ÖSSZEGET JÚLIUSRA!

6. Júliusban még a DVCSH szolgáltatott, akkor nem neki jár a pénz?

Azt, hogy ki szolgáltathat Magyarországon távhőt egyedül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) van joga eldönteni, ezt még a DVCSH is elismeri. Azt azonban nem teszik hozzá, hogy a MEKH a H 1579/2021 számú rendeletével a DVCSH távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonta, 2021. július 1-től. A DVCSH Kft.-nek ettől a naptól kezdve nincs joga szolgáltatni, ha ezt mégis megtette az súlyos szabályszegés, ha még ki is számlázza, az újabb szabályszegés. Ha ennek ellenére a DVCSH úgy érzi, hogy jogos követelése van, akkor azt az új szolgáltatóval kell rendeznie, nem a dunaújvárosi embereket kellene vegzálnia.

7. Mit tegyek, ha bankon keresztül csoportos beszedési megbízással fizetek a DVCSH-nak?

A legbiztosabb ha ezt az utalást leállítja, így a DVCSH biztosan nem tud olyan díjat levonni Öntől, amire nem jogosult. Fontos, hogy oda kell figyelni, mert érkezett olyan visszajelzés, hogy a DVCSH helyett egy másik cég jelent meg (pl. Perkons) hogy a DVCSH díját levonja. Ha ilyen történik, akkor a másik céget is tiltani kell.

8. Mi a helyzet a vízdíjjal?

A víz- és a csatornaszolgáltatás díja 2021. december 31-ig a DVCSH Kft.-t illeti, így azt továbbra is nekik kell fizetni.

9. A Székesfehérvári Törvényszék 26.G.40.072/2021/7. ügyszámon meghozott végzése a DVCSH-nak igazat, akkor miért nem ő a szolgáltató?

A Székesfehérvári Törvényszék végzése egy ideiglenes intézkedés, ami azt mondja ki, hogy a DVCSH Kft. és a DMJV Önkormányzata között 1998. július 12-én megkötött üzemeltetési-vállalkozási szerződés hatályban van. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a DVCSH-nak nincs engedélye szolgáltatni, azt ugyanis a MEKH 2021. június 30-ai hatállyal elvette. Vagyis hiába döntött úgy a Törvényszék egy ideiglenes intézkedéssel, hogy a DVCSH és a DVG közti szerződés még életben van, a DVCSH ezt nem tudja ellátni, mert nincs szolgáltatási engedélye.

10. Mit kell tennem a Global Faktor Zrt fizetési felszólításával?

A távhőre vonatkozó részével semmit. A Global Faktor Zrt nevű cég a DVCSH kisebbségi tulajdonosainak társasága (vezető tisztségviselője Neszmélyi Loránd, aki egyben a DVCSH Kft. ügyvezetője is), amely semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll Önnel. A levélben említett követeléskezelési díjakat akkor kérhetné a társaság, ha arra valamilyen szerződés feljogosítja őt. Mivel azonban Ön és a DVCSH között nincsen a távhő tekintetében közüzemi szolgáltatási szerződés, ezért ezen hátralékának kezelésére díjat sem számíttathat fel. Fontos tudnia, hogy a Global Faktor nem végrehajtó. Végrehajtásnak, letiltásnak vagy foglalásnak csak végrehajtható okirat alapján van helye, ilyet pedig egy szerződéses követelés tekintetében csak közjegyző, vagy bíróság adhat ki. Éppen ezért, ha Ön közjegyzői levelet kap, azt mindenképpen vegye át, mert abban fizetési meghagyás lehet, amelynek ellent kell mondania. Egy ilyen ellentmondást természetes személy két tanú által hitelesített levélben küldhet meg a fizetési meghagyást kiállító közjegyzőnek. Jogi személyek elektronikus úton terjeszthetik elő.

NAGYON FONTOS: a víz tekintetében a DVCSH 2021. december 31-ig szolgáltató, arra ez a pont nem igaz.

11. CSOK esetén nem lehet közüzemi tartozás

Sajnos a DVCSH nem ad át adatokat, így a DVG Zrt., aki a tényleges szolgáltató, sajnos nem tud a visszamenőleges helyzettel kapcsolatban igazolást kiadni. Fontos, hogy a DVCSH-val szembeni tartozásokat a DVG Zrt. nem viszi tovább, amik megelőzően keletkeztek, azokat a DVCSH-val kell elszámolni. Viszont: ha ezek a tartozások kizárólag a július elsejétől számított távhő és HMV díjakból állnak össze, azon tekintetben a DVCSH már nem jogosult sem mentes nyilatkozat kiadására, sem ezen nyilatkozat megtagadására, mert nem közszolgáltató. Amennyiben ilyen konkrét probléma adódik, érdemes első körben a bankfiókkal egyeztetni, hogy mit fogad el igazolásnak – mivel a banki gyakorlat mindenhol eltérő lehet. Amennyiben konkrét banki igazolási forma meghatározásra kerül, úgy a DVG Zrt.-nél megvizsgáljuk annak kiállíthatóságát, akár adott esetben a bankkal közvetlenül is felvesszük a kapcsolatot, ha ezzel segíteni tudjuk az ügyintézést.

12. A kiadott tájékoztatón miért nincsenek hivatalos adatok?

A DVG minden adata megtalálható az ingyenesen elérhető e-cegjegyzek.hu oldalon. A kiállított számlákon minden szükséges adat feltüntetésre fog kerülni. Az addigi ügyintézéshez, akinek szüksége van a DVG bármely általa nem ismert adatára, és azt nem találja az interneten sem, úgy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

13. A DVG Zrt. adja írásba…

A DVG Zrt. nem hatóság, így hiába ad „írásba” bármit is. Így van ez a DVCSH Kft.-vel is, akkor is ha a cég magatartása és kommunikációja azt sugallja a fogyasztóknak, hogy a DVCSH Kft. a jogszabályok felett ál.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szolgáltatás kérdését már határozatban rendezte, amit közleményben is megerősített, kettő alkalommal is. A közlemények megtalálhatóak a hivatal honlapján. A MEKH mint hivatal viszont ténylegesen hatóság, az Országgyűlésnek felelős, és törvény mondja ki feladatait és jogköreit. Az ő mondatai éppen ezért komolyan veendőek, és nem keverendőek össze a DVCSH képzelgéseivel.

14. A DVCSH számláin szereplő tételek érthetetlenek.

Sajnos ebben az ügyben mi nem tudunk igazságot tenni. Egyedi számlázási ügyekben a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhatnak. A Global Faktor Zrt. felettes szerve a Magyar Nemzeti Bank, így ellene eljárást ott kell bejelenteni.

15. Személyes adatokat miként kezeli a DVG Zrt.?

A DVG Zrt. és a fogyasztók között 2021. július 01. naptól közüzemi szolgáltatási szerződés van érvényben. Ezen szerződés teljesítéséhez szükség van a fogyasztók személyes adataira. Az adatvédelemre irányadó szabályoknak a DVG Zrt mindenben eleget tesz, a GDPR szabályozás értelmében a jogkezelés jogcíme a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont).

16. Mikor kapok számlát a DVG Zrt.-től?

Mivel a DVCSH Kft. nem adja át a fogyasztók adatait, így azt a fogyasztóktól kell beszerezni. Egyéb adminisztrációs teendők is vannak, így a DVG októberben fogja kiküldeni a július, augusztus és szeptember havi számlákat.

 

Gyakran ismételt kérdések a távhőszolgáltatással kapcsolatban

  • Frissítve: 2021. szeptember 16.
  • Létrehozva: 2021. augusztus 10.