fő tartalom

Az idei évtől megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Hírkép: Az idei évtől megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Az adózók adminisztrációs terhének csökkentése érdekében a 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványban az előző évi bevalláshoz képest több jelentős változás is történt, mely a nyomtatvány struktúráját és a működését is érinti. Az adózóknak az állandó jellegű helyi iparűzési adókötelezettségükről 2021. adóévvel bezárólag minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell/kellett benyújtaniuk. 2022. adóévtől kezdődően azonban a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják majd be az iparűzési adót, azaz adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására lesz szükség.

Az új nyomtatvány „A” típusú és „M” típusú lapokból áll. Az „A” lapokon a bevallás benyújtásának a körülményeit és a vállalati adóalap megállapításához szükséges bevallási adatokat kell feltüntetni, és ezek által kerül levezetésre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerinti adóalap. Az így kiszámított adóalap a Htv. szerinti megosztási szabályok alapján kerül szétosztásra a telephelyek között az „M” lapokon. „M” lapból annyit kell kitöltenie az adózóknak, ahány iparűzési adóval érintett önkormányzat területén van székhelye, telephelye az adóévben.

A bevallások szétbontását az állami adóhatóság (NAV) informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett iparűzési adóalanyok (lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, mezőgazdasági őstermelő, közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) azonban – választásuk szerint – továbbra is teljesíthetik bevallási kötelezettségüket az illetékes önkormányzati adóhatósághoz papír alapon.

A bevallás ily módon történő benyújtására az adópolitikáért felelős miniszter által rendszeresített és a Pénzügyminisztérium honlapján (mely itt érhető el) publikált, valamint önkormányzatunk honlapján, a https://dunaujvaros.hu/adougyek_nyomtatvanyok linken is közzétett „Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” megnevezésű űrlap alkalmazható.

A bevallás-benyújtás módjától függetlenül a Htv. 9. §-a értelmében helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így a helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget változatlanul az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni, illetve iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra továbbra is csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett.

  • Létrehozva: 2022. január 7.